Skoleleder, Bente Andersen fra Vestergårdsskolen her i et af de nye rum, lærerne får stillet til rådighed efter sommerferien, hvor der også er plads til afslapning.

Skoleleder, Bente Andersen fra Vestergårdsskolen her i et af de nye rum, lærerne får stillet til rådighed efter sommerferien, hvor der også er plads til afslapning.

Skolerne ringer ind til reformen

Sydbyens skoler går på sommerferie om lidt, og til august starter en helt ny hverdag

Af
Camilla Olesen

Længere skoledage, samarbejde mellem pædagoger og lærere og nye fag.
Det er blot nogle af de punkter, der venter skolerne, når de kommer tilbage efter sommerferien til august.
Men er sydbyens skoler klar til at modtage eleverne, når den nye skolereform træder i kraft, og hvad har de gjort for at være så godt forberedt som muligt?
På Vestergårdsskolen i Viby er der blevet arbejdet intenst med blandt andet indretningen.
“Lærerne skal være flere timer på skolen og forberede sig der. Vi har derfor for eksempel lavet to stillerum. Det er vigtigt for hele trivslen, og hvis medarbejderne har en god arbejdsplads, så er det nemmere at indstille sig på, at der sker en stor omvæltning,” siger skoleleder Bente Andersen.
Derudover kommer pædagogerne fra SFO'en ind i de understøttende undervisningstimer i indskolingen.
Som Lokalavisen Aarhus Syd skrev i sidste uge, så er Vestergårdsskolen også en del af det samarbejdet omkring valgfag.nu i samarbejde med Ung i Aarhus Skanderborgvej.
“Vi føler os klar. Selvfølgelig er der ting, der skal justeres med tiden,” siger hun.
Bavnehøj Skole i Hasselager er også med i valgfag.nu, og derudover er skolen blandt andet klar med modullagte lektioner, så eleverne har større mulighed for at fordybe sig i fagene.
Skolen har lavet et nyt projekt omkring udskolingen, 7.-9. klasse, hvor der er indgået et samarbejde med erhvervsuddannelserne, -livet og de faglige organisationer, fortæller skoleleder Birgitte Julie Rasmussen i en mail:
“Vi ser dette projekt som en mulighed for at få fokus på en ny udskoling. Vi tror, at vores elevers motivation for læring bliver skærpet, når de via projektet kan få kendskab til mulighederne for uddannelse og beskæftigelse.”

Fusionen har hjulpet

På Tranbjergskolen har hele fusionsprocessen med Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen været med til samtidig at have fokus på skolereformen.
Der er blevet fokuseret på at have et tættere samarbejde med pædagogerne på de to undervisningsmatrikler i Tranbjerg. Derudover bliver klasserne på årgangene samlet, hvilket åbner op for nye muligheder, siger skoleleder, Stefan Møller Christiansen.
“I samarbejde med Ung i Aarhus og dagtilbuddet får vi etableret et særligt naturcenter, hvor der skal være legeplads og dyrkes forskellige ting, og hvor der er plads til en anderledes skoledag. Vi arbejder også på at få dyr for eksempel en ko,” siger han og fortsætter:
“Vi er så klar, som vi kan blive. Vi har forberedt os og tænkt store tanker, men det hele er nyt.”
Tager man til Holme Skole er der også mange tiltag.
“Som noget unikt har vi valgt at lave udskolingen linjeopdelt fra 2015. Det betyder, at eleverne kan vælge sig ind på forskellige linjer,” fortæller Allan Hjortshøj, skoleleder på Holme Skole.
Der er naturligvis også sat fokus på inklusionen i Holme.
“Vi vil gerne have en meget fleksibel skolegang. Der er nogle elever, der har det svært med at være i skole i mange timer. Vi laver nogle mindre hold, hvor undervisningen er mere praktisk,” siger Allan Hjortshøj og fortsætter:
“Vi føler os klar, men det er ikke realistisk at være 100 procent klar på alle områder. Meget af det er en tre-årig proces, og vi kommer til at gøre det hele i et tempo, så alle kan følge med.”

Idrætten kører videre

På Rundhøjskolen, som blandt andet er kendt for at være idrætsskole, har man fortsat bevægelsestankegangen, som også er en del af den nye skolereform.
“Det lå lige for,” skriver skoleleder Mogens Toustrup i en mail til avisen.
Rundhøjskolen har blandt andet også fået oprettet en lektiecafe, så alle elever kan få hjælp.
“Vi har etableret en SFO, hvor børnene efter undervisning og lektiecafe kan nyde leg, arrangementer, samarbejdet med IF Lyseng eller måske bare nyde friheden,” skriver Mogens Toustrup og fortsætter:
“Vi føler, vi er klar, men selvfølgelig skal der evalueres og laves om hen ad vejen. Skolereformen er så stor kulturforandring, at det selvfølgelig tager tid, inden den er fuldstændig implementeret i alles bevidsthed, men engagementet og iveren er der blandt personalet, så vi glæder os til august.”

Sådan har vi arbejdet

?Lokalavisen har sendt en mail ud til samtlige skoleledere i Aarhus Syd-området.
Der er 15 skoler, og alle har dermed fået muligheden for at fortælle, hvordan man har arbejdet frem mod den kommende skolereform, og om den enkelte skole er klar til at modtage eleverne i de nye rammer efter sommerferien.
Nogle af skolelederne har svaret på mail, andre har kontaktet journalisten telefonisk, mens andre ikke har reageret på avisens henvendelse.
Vi har med artiklen ved siden af forsøgt at skabe et overblik over, hvad de enkelte skoler blandt andet har lavet af konkrete tiltag. Fælles for alle er, at de føler sig klar til den nye skolereform.

Publiceret 27 June 2014 12:00

SENESTE TV