Harlevs multibane:

“Vi kan være stolte”

Stort område ved skolen er forvandlet til aktivitetsområde i Harlev

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

Midt mellem idrætsforeningen og skolen i Harlev, hvor der tidligere blot var et bart asfaltområde, er der nu spækket til randen med alverdens forskellige aktivitets-redskaber.
Størst er multibanen i midten af området, med kunstgræs og mulighed for at spille diverse boldspil.
Derudover ligger der spredt rundt om en løbebane, et aktivitetstårn eksempelvis til parkour, fitnessredskaber, klatring op ad skrænt, basketkurve og endelig to baner med interaktive lege.
“Ja, nu er der i hvert fald ingen undskyldning for ikke at få sig rørt længere,” griner Michael Knudsen, afgående formand i Harlev Idrætsforeningens fodboldafdeling og tovholder på opførelsen af aktivitetsområdet.
“Alle afdelinger i idrætsforeningen får glæde af det her. Hele byen får glæde af det. Det har en ideel beliggenhed og kan blive et samlingspunkt - noget vi kan være fælles om at gå op i. Det er en gave til byen, og vi har god grund til at være kanonstolte over det,” fortsætter Michael Knudsen.

Stor interesse

Det nye aktivitetsområdet blev officielt indviet i lørdags. Det er blevet til på initiativ af fodboldafdelingen og med midler fra Nordeas og DBU's multibanepulje, HIK, Lokale og Anlægsfonden, Sport og Fritid Aarhus Kommune og endelig er der samlet godt 200.000 ind fra private og erhvervsdrivende i området på blot tre uger.
Der har altså været god opbakning til projektet fra alle sider, og også brugerne af området har taget godt i mod det.
Lars Mølgaard, skoleleder på Næshøjskolen, som lægger skolegården til aktivitetsområdet, fortæller, at allerede to minutter efter multibanen stod færdig, var den i brug.
Skolen blev hurtigt koblet på projektet med en multibane - ligesom alle idrætsforeningens afdelinger i øvrigt også blev inviteret - og samarbejdet har været “suverænt”, som Michael Knudsen udtrykker det.
Lars Mølgaard forudser, at aktivitetsområdet vil blive endda rigtig godt brugt også i skoletiden.
“Med den nye skolereform skal der mere bevægelse ind i undervisningen. Der er det her sted jo fantastisk. Jeg tænker, at der nok altid kommer til at være nogle heroppe både i pauserne og i timerne,” siger skolelederen.
Også Michael Knudsen er sikker på, at områder vil blive brugt i stor stil - det gør det faktisk allerede:

Publiceret 05 June 2014 16:00

SENESTE TV