I slutningen af november åbner McDonald’s i Mega Syd, men også Fakta og flere andre butikker er på vej til centeret.

I slutningen af november åbner McDonald’s i Mega Syd, men også Fakta og flere andre butikker er på vej til centeret.

Nye butikker på vej til Mega Syd i Viby

Flere forretninger og en udvidelse af Erhvervsakademi Aarhus er på vej i Mega Syd i Viby

Af
Camilla Olesen

Mega Syd kommer efterhånden til at leve op til navnet, for i hvert fald er der planlagt yderligere udvidelser af centeret i løbet af i år og næste år, fortæller Søren Haunstrup, projektleder ved 2S Consult, der står for udlejningen af butikkerne i Mega Syd.
McDonald's åbner i slutningen af november, og den næste forretning, der er på vej, er Fakta, men det stopper ikke her.
“Der kommer flere boksbutikker - altså ikke flere fødevarer, men det kan være tøj, sko, radio/tv eller legetøj,” siger Søren Haunstrup, der ikke vil afsløre, hvilke forretninger der konkret er tale om.

Mega bliver mega

Han har en forventning om, at der i alt bliver mellem 15 og 18 butikker i Mega Syd i løbet af den kommende tid.
Men er der et marked for denne massive udvidelse af Mega Syd?
Ja, er svaret, hvis man spørger Søren Haunstrup.
“Der er slet ingen tvivl. Der er en meget stor interesse for at leje sig ind i Mega Syd. Det er også det eneste af sin slags i sydbyen. Der er ingen steder, hvor man kan køre i sin bil rundt til så mange forskellige butikker,” siger han.
Mega Syd bliver dog ikke kun fyldt med indkøbs- og shoppingmuligheder. Lige over for centeret ved OK tanken er Erhvervsakademi Aarhus nemlig i gang med at udvide med en ny bygning.
Det bliver et lavenergi byggeri, som står klar til indflytning til sommer, når der starter nye elever på skolen.
Rektor på erhvervsakademiet, Christian Mathiasen, ser frem til at kunne tage den nye bygning i brug.
“Gennem de seneste mange år har vi haft en stor vækst i antallet af studerende, så vi vokser ud af de rammer, vi har på Sønderhøj. Det tætteste, vi kan komme hovedbygningen, er ved at bygge ved siden af Mega Syd, så det gør vi,” siger Christian Mathiasen.
Det bliver hovedsageligt voksenundervisning, men også multimedie- og digital kommunikationsstuderende skal være i det nye.


Mega Syd

Byggeriet af Fakta går i gang i løbet af de kommende måneder og forventes færdigt til foråret 2014
Byggeriet af den nye bygning til erhvervsakademiet er i gang

Publiceret 23 October 2013 12:00

SENESTE TV

Præsteklumme:

Livstræets krone

præsteklumme En af de meget populære sange ved vores morgensang med eleverne fra Lystrup Skole er 'Livstræets krone'. Den appellerer umiddelbart til børn og unge mennesker. Men den bliver også jævnligt bragt i forslag for eksempel til dåbsgudstjenester og konfirmationer. Det er da også en dejlig, livsbekræftende sang, der sunget første gang ved indvielsen af et stort billedtæppe på Silkeborg Højskole. Tekst og melodi blev skrevet af to lærere på Højskolen, Erik Lindebjerg og Hans Holm. Sangen har et herligt refræn:

Lad dem lege i livstræets krone,

lad dem føle, at livet er stort,

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.

Hvem vil ikke gerne lege i livstræets krone og føle, at livet er stort, når der er så meget andet, der kan trykke mennesker ned og gøre os til slaver af job og tid? Mon ikke alle drømmer om blå horisonter og en strålende lys himmelhvælving? Det poetiske sprog skaber billeder, som vi forbinder os til med følelser og håb.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn

Men det rationelle sprog taler anderledes realistisk og nøgternt om de kendsgerninger, der ikke er til at komme uden om. Jeg har lige været til et foredrag med meteorologen Mikael Jarnvig om 'Klima og kærlighed', hvor det rationelle sprog især blev taget i brug. De var nemlig mange kolde og alarmerende facts i det foredrag. Men klimaet kan vi ikke alene forholde os til med vores fornuft. De store spørgsmål involverer også vores følelser. Vi må have kærligheden med.

Præsteklumme: At blive set

I sit foredrag refererede Mikael Jarnvig en tale om klimaet, som Barack Obama holdt som USA's præsident i 2015. I sin tale sagde Obama følgende: ”De menneskelige aktiviteter er skyld i store klimaændringer. I de senere år har vi set usædvanligt stærke storme, lange perioder med tørke, kraftige skovbrande og voldsomme oversvømmelser. Indlandsisen smelter så hurtigt, at National Geograhic hele tiden må ændre deres kort. Vi er den første generation til at føle, hvor alvorlige klimaændringerne er – og vi er den sidste generation, der kan nå at gøre noget ved det.”

Det er meget alvorlig tale, som nok kan gøre en og anden desillusioneret. Men det er også en tale, som holder mennesket fast på det ansvar, vi er blevet betroet, som Guds skabninger og forvaltere af klodens vand, luft, jord – ja, hele den rige natur, som vi er indfældet i og afhængig af.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn. Vi kan ikke være ligeglade og bare bruge løs, som om der var uanede ressourcer, og som om vores 'brug-og-smid-væk' mentalitet er uden konsekvenser. Vi skal lytte til fornuft og bruge både hjerte og forstand. Og det skal vi gøre, for at vore efterkommere også kan synge med på sangen om legen i livstræets krone, der får os til at føle, at livet er vidunderligt stort.