Hvorfor ikke investere i cykelstier?

Af
Af Sanne Nissen

på vegne af SOS Cykelsti

Det er med stor interesse og nogen undren, at vi i SOS Cykelsti, der arbejder for en cykelsti mellem Solbjerg og Malling, den 30. september i P4 Østjylland og Jyllands-Postens netavis har hørt om Aarhus Kommunes investeringsplaner i værdipapirer. Så vidt vi har forstået, drejer det sig om at beløb på 200 mio. kroner, der skal investeres i aktier med mere via investeringsforeninger. Ifølge eksperter er sådanne investeringer ikke risikofrie.
Vi undrer os...
Vi mener, at vi her ude i det sydlige Aarhus har en investeringsmulighed, der er 100 procent sikker, nemlig investering i en cykelsti mellem Solbjerg og Malling. Og med sikker menes ikke blot sikkerhed for pengene, der opnås også sikkerhed for skolebørnene i vores område. En cykelsti mellem Solbjerg og Malling ad Østergårdsvej koster trods alt "kun" cirka 5 mio. kroner. Faktisk ville Aarhus Kommunes "Prioriteringsliste for skolevejsprojekterne" kunne blive realiseret flere gange for de 200 mio., så hele kommunen ville kunne få sikre skoleveje.
Hvorfor kan Aarhus Kommune ikke anvende noget af det beløb, der påtænkes investeret, på en cykelsti mellem Solbjerg og Malling?
Derved vil pengene her og nu komme en stor del af kommunens borgere til gavn og glæde, og ikke mindst skabe sikkerhed, sundhed og tryghed.
DET må da kaldes en sikker investering i fremtiden!

null

Publiceret 08 October 2013 15:00

SENESTE TV