Aarhus Kommune vil i fremtiden fokusere på, at de ældre kommer til at lege på plejehjemmene. Illustration: Ole Møgelby

Aarhus Kommune vil i fremtiden fokusere på, at de ældre kommer til at lege på plejehjemmene. Illustration: Ole Møgelby

Aarhus Kommune vil lege med de ældre

Mette Schmidt-Laugesen fra Legeskab i Mårslet har været med til at inspirere Aarhus Kommune til at fokusere på leg blandt de ældre

"Ensomhed og kedsomhed er et stort problem blandt ældre. Vi er optaget af leg, for det kan være med til at bekæmpe det," siger fungerende rådmand for Sundhed og Omsorg Thomas Medom (SF).
Aarhus Kommune har besluttet, at der allerede i år skal sættes fokus på, at de ældre får en bedre tid på lokalcentrene og i plejeboligerne.
Blandt andet har alle, der arbejder i sundhed og omsorg, fået tilbudt at komme på ekskursion i en-to dage til et lokalcenter, så de kan samle inspiration og finde ud af, hvad der kan gøres, så det bliver et rarere sted at være.
"Vi skal naturligvis sikre, at fagligheden stadig er høj, og vi skal også overholde budgetterne, men nu prøver vi noget helt nyt - nemlig at fokusere på leg og besjæling," fortæller rådmanden.

Et engangsbeløb

Til at få lavet nogle konkrete tiltag, så leg kan blive en realitet, er der afsat et engangsbeløb på 13 millioner kroner. Det kan blandt andet være til at lave nogle forandringer ved lokalcentrene.
"Tanken er, at det gerne skal blive en naturlig del af hverdagen hos de ældre, og derfor har vi afsat et engangsbeløb til det," siger Medom.

Generationer mødes

Én mulighed for at skabe mere glæde og leg er, at børn og ældre mødes. På den måde kan de få glæde af hinanden, og blandt andet derfor bliver der også bygget en børnehave ved siden af de ældre på havnen i Aarhus.
"Når børn og ældre mødes, så opstår der leg," siger Thomas Medom.
Men hvad er årsagen til, at politikerne pludselig retter fokus mod leg og besjæling hos de ældre aarhusianere? Svaret findes blandt andet i den sydlige del af Aarhus, nærmere bestemt Mårslet. Her bor Mette Schmidt-Laugesen. Hun har leg som sit fokusområde i sin virksomhed Legeskab.

Et vigtigt skridt

For et par uger siden bragte Lokalavisen en artikel med Mette Schmidt-Laugesen, hvor hun fortalte, at hendes store drøm er, at det bliver en fest at være på plejehjem, og at vi alle skal glæde os til det. Den drøm er nu med politikernes lege-fokus kommet et skridt nærmere for at blive opfyldt.
"Det er ganske fantastisk. Når politikerne sætter leg på dagsordenen, så er det et tegn på, at det er en vigtig ressource. Nu er næste skridt at sætte handlingen i gang. Det er vigtigt at føre det ud i virkeligheden. Det her er en rigtig god start, og vi er nødt til at glæde os over de små skridt," siger Mette Schmidt-Laugesen.

Ingen tvang

Selv om politikerne har besluttet, at det skal være mere festligt at være ældre i Aarhus Kommune, så bliver det ikke nogen tvang, at lokalcentrene og plejeboligerne skal have det implementeret.
"Det er meget vigtigt, at det er en mulighed og ikke en tvang. Når vi har været på besøg på lokalcentrene så giver vi de ansatte og frivillige idéer og inspiration, og så er det op til dem at få det til at være en del af hverdagen. Jeg er helt overbevist om, at leg giver mindre ensomhed og en større livskvalitet. Vores mål er, at lokalcentrene bliver et sted, hvor alle har lyst til at komme," siger Thomas Medom.


Ældre i Aarhus

Der er cirka 2.400 plejeboliger og cirka 2.000 ældreboliger i Aarhus Kommune
Der er omkring 7.500 ældre, der får pleje og praktisk hjælp i kommunen
I alt er der cirka 43.000 personer over 65 år i Aarhus Kommune

Publiceret 06 February 2013 12:00

SENESTE TV