Selvom formanden for Århus Lærerforening, Søren Aakjær, ikke er tilhænger af et fast timetal til seksualundervisning i de aarhusianske folkeskoler, kæmper de to tidligere medlemmer af Børn og Unge-byrådet, Line Balmer (tv) og Laura Bryhl, videre for forslaget.

Selvom formanden for Århus Lærerforening, Søren Aakjær, ikke er tilhænger af et fast timetal til seksualundervisning i de aarhusianske folkeskoler, kæmper de to tidligere medlemmer af Børn og Unge-byrådet, Line Balmer (tv) og Laura Bryhl, videre for forslaget.

Sex på skoleskemaet:

Fast timetal giver ikke bedre kvalitet

Søren Aakjær, formand for Århus Lærerforening er ikke tilhænger af et fast timetal til seksualundervisning i de aarhusianske folkeskoler

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

Hvis der skal sættes et fast timetal af til seksualundervisning i folkeskolen, så er der noget andet, der skal ud.
Så kontant er udmeldingen fra Århus Lærerforenings formand, Søren Aakjær, i spørgsmålet om et fast timetal til familiekundskab og seksualundervisning i de aarhusianske folkeskoler.
"Der er mange ting udenfor fagene, som folkeskolen har pligt til at give eleverne viden om. Hvis der skal klemmes mere ind, så bliver det på bekostning af noget andet. Derfor er det set med mine øjne ikke en løsning, at sætte et fast timetal af til familiekundskab og seksualundervisning," siger han.

"Hæver ikke kvaliteten"

"Det er en skæv måde at forsøge at styre undervisningen på, og jeg har svært ved at se, hvordan det skulle hæve kvaliteten. Jeg har større tiltro til en generel opprioritering af seksualundervisningen."
Selvom lærerformanden ikke bifalder forslaget fra Børn og Unge-byrådet om et fast timetal til seksualundervisning, så er han dog helt enig med de unge i, at det var en fejl, at kommunen nedlagde samarbejdet med Sexløberne, et tiltag, hvor unge underviste andre unge i spørgsmål omkring sex og følelser.
"Problemet er, at selvom lærerne måske er klædt godt nok på til at tale om forplantningen, så er det ikke den form for viden, de unge mangler."

Hårfin balance

"Det, de unge efterspørger, handler om det følelsesmæssige - den seksuelle debut, det første kys, den første forelskelse. Hvordan man håndterer den form for formidling er en hårfin grænse, og det kan ikke lade sig gøre, uden at ens egen personlighed som lærer bliver sat i spil. Det er nogle lærere gode til at tackle, mens andre finder det pinligt og har sværere ved det."
"Derfor var Sexløberne, som netop var rigtig gode til at tale med eleverne om den følelsesmæssige side af seksualundervisningen, en rigtig god løsning," understreger Søren Aakjær.

null

Publiceret 24 September 2012 07:00

SENESTE TV