Letbanen skal redde Aarhus fra kaos

Udsigt til at biltrafik øges med 60 procent frem til 2030, men vejchef ser tegn på, at vi er klar til et opgør med gamle vaner

Af
Peter Eilertsen

Træt af trafik-kaos på indfaldsvejene om morgenen? Så slap af. Det kan blive meget værre.
Kommunens trafik-folk melder om udsigt til 60 procent flere biler frem mod 2030, og med ondt i økonomien og en byudvikling, der ikke levner megen plads til ny veje, ser det sort ud.
Situationen kunne nok få en vejingeniør til at gå i panik, men ikke Aarhus Kommunes vejchef, Michael Kirkfeldt. Han ser flere tegn på, at vi er klar til et opgør med gamle vaner og tror, det også vil være muligt at sætte en bremse på væksten i biltrafikken.
"Vi vil ikke tvinge folk, og det er vigtigt at sikre god mobilitet. Derfor skal der være alternativer til privatbilismen, og her bliver letbanen et helt centralt element. Vi er sikre på, at den vil få mange til at vælge bilen fra," siger Michael Kirkfeldt.

Flere cykler

Vejchefen peger på, at der allerede nu er tegn på en opbremsning i væksten i biltrafikken i Midtbyen.
"Vi arbejder på at forbedre vilkårene for cyklisterne. Antallet af cyklister er foreløbig steget med 15 procent siden 2000, og det kan i sig selv være med til at lette trafikpresset."
"Samtidig arbejder vi på at fjerne den gennemkørende trafik," siger vejchefen, blandt andet med henvisning til den meget kritiserede lukning af to vognbaner langs havnen og lukning af den nord-sydgående havnevej for gennemkørende trafik."

Arbejdet med at skabe ekstra plads til letbanen er i godt i gang.

Arbejdet med at skabe ekstra plads til letbanen er i godt i gang.

Havnetrafik flytter

Trods kritikken ser Michael Kirkfeldt omlægningen som et eksempel på, at bilisterne tilpasser sig:
"Allerede inden de nye tiltag var trafikken langs havnen taget meget af. Der kørte 40.000 i gennemsnit i døgnet, da den toppede. En trediedel kørte mellem nord- og sydhavn, en trediedel var gennemfartstrafik, og den sidste tredjedel havde ærinde i selve Midtbyen.
"Inden vil lukkede to vognbaner var vi nede på 25.000 i døgnet, blandt andet efter omlægningerne af aktiviteterne på havnen, og med forbedringer i forholdene på Ringgaderne regner vi med, at yderligere 8.000 vil vælge den løsning. Ganske enkelt fordi Ringgaden er hurtigst, hvis man skal igennem byen," siger Michael Kirkfeldt.
"De sidste 17.000 biler og ny trafik til boliger, kontorer og multimediehus kan godt klare sig med to vognbaner?"
"Ja. Fjerner vi den gennemkørende trafik, får vi optimale forhold for borgere med ærinde i Midtbyen. Biltrafikken bliver mere overskuelig, og med to nye spor vil letbanen give god adgang til hele strækningen langs havnen," siger Michael Kirkfeldt.

Publiceret 11 September 2012 12:00

Lokalavisen Aarhus nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag Lokalavisen Aarhus
SENESTE TV