Borgmester Nicolai Wammen og de øvrige politikere i Århus skal finde besparelser på 362 millioner kroner for at få kommunens økonomi til at hænge sammen.

Borgmester Nicolai Wammen og de øvrige politikere i Århus skal finde besparelser på 362 millioner kroner for at få kommunens økonomi til at hænge sammen.

Århus skal spare over 1.000 kr. pr. borger

Århusianerne kan se frem til en ny sparerunde, der kommer til at ramme kommunens godt 300.000 borgere bredt

Af
Af Jeppe Rafn

362 millioner kroner. Eller hvad der svarer til mere end 1.000 kr. pr. borger i Århus Kommune.
Så mange penge skal der spares næste år i Århus Kommune, for at kommunen fortsat kan have balance mellem indtægter og udgifter.
"Århus Kommune skal spare, primært som en konsekvens af, at staten har nedsat bloktilskuddet til kommunerne. Vi har populært sagt modtaget en ekstraregning, som vi naturligvis er nødt til at reagere på," siger borgmester Nicolai Wammen.
Borgmesteren og rådmændene har haft de indledende drøftelser om besparelserne og har lavet en grov skitse for, hvordan man skal gennemføre besparelserne.
Der skal hentes 100 mio. kr. ved allerede vedtagne effektiviseringer og forbedringer, driftsudgifterne skal reduceres med 212 mio. kr., og kommunen skal spare 50 mio. kr. på administration.

Borgmester Nicolai Wammen foreslår at spare rådmand Marc Perera Christensen (foto) og hans direktør bort.

Borgmester Nicolai Wammen foreslår at spare rådmand Marc Perera Christensen (foto) og hans direktør bort.

Borgerne bliver hørt

Århus Kommune lover, at de kommende effektiviseringer og besparelser bliver gennemført i en åben proces, hvor kommunens borgere og medarbejdere kan engagere sig i debatten og komme med konkrete forslag.
Kommunen forventer ikke at skulle ud i en stor fyringsrunde blandt medarbejderne, idet man vil forsøge at gennemføre personalereduktionen ved naturlig afgang. Og man forventer, at der i 2014 vil være lige så mange ansatte i Århus Kommune som i dag, nemlig 24.000 medarbejdere målt på heltidsstillinger.
De administrative besparelser på 50 mio. kr. skal ifølge borgmesteren blandt andet findes ved at nedlægge Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Borgerservice kan lægges ind under borgmesterens afdeling, og kulturen kan lægges ind under en af de andre magistratsafdelinger, mener Nicolai Wammen.

Publiceret 31 August 2010 15:30

SENESTE TV