Hvepse er fredelige, hvis de ellers har føde nok.

Hvepse er fredelige, hvis de ellers har føde nok.

Hvepse kan kløs på ryggen

Skadedyrsbekæmper kommer med gode råd til, hvad man kan gøre for at undgå hvepse

Af
Af Svend Sørensen

skadedyrsbekæmper

Hvepse er statistisk Danmarks farligste dyr. Gennemsnitligt dør hvert år 1-2 mennesker som følge af hvepsestik i Danmark. Men hvepse er på mange måder også nyttedyr, de tager mange insekter og bladlus, som de fodrer laver med.
Som udgangspunkt skal man ikke fjerne hvepsene bare for at fjerne dem, de gør normalt ingen skade. Men hvis boet er placeret et sted, hvor det er yderst generende eller til risiko for mennesker og børns færden og leg, kan man selvfølgelig få det fjernet.
Det er normalt ikke farligt at have et hvepsebo, hvis blot man ved, hvor det er og forstår at holde sig og andre væk fra selve boet, især legende børn. Hvepsene er kun forsvarslystne, hvis de føler sig selv eller boet truet, og anretter ingen skade.
Når de har travlt, og der er føde nok, kan de være så fredelige, at man kan klø dem på ryggen uden at blive stukket.

Skadedyrsbekæmper Svend Sørensen med et stort hvepsebo.

Skadedyrsbekæmper Svend Sørensen med et stort hvepsebo.

Hvad man ikke skal gøre

Det er ikke nogen god ide at forsøge at slå boet i stykker eller at sprøjte vand i det - hvepsene vil blot blive stikkelystne og flyve tilbage og bygge et nyt hvepsebo i nærhed af det gamle.
Er hvepsene i hulmuren eller i et hul i jorden, er det også en rigtig dårlig ide at prøve at tilstoppe deres flyvehul med en klud eller lignede. Det eneste, man opnår derved, er, at hvepsene bliver aggressive og finder andre udgangsmuligheder. Og man risikerer derved sagtens at få hvepsene inden døre i stort antal.
At prøve at brænde hvepseboet af med en gasbrænder er en yderst risikabel metode, og at bruge benzin kan være direkte livsfarligt.
Sværmer hvepsene tæt omkring dig, er det en meget dårlig ide at slå ud med arme og ben efter dem. Hvis man gør det, kan man være helt sikker på at blive stukket. Prøv i stedet at stå helt stille, og hvepsene vil så ikke opfatte dig som en fjende.
Det giver ingen mening at fjerne det gamle hvepsebo. Det er kun dronninger, der overvinter, resten af familien uddør i efteråret. Hvepsedronning vil aldrig bruge det gamle hvepsebo, men vil altid starte et nyt.
Det giver heller ikke nogen mening at få fjernet et hvepsebo i oktober, for hvepsene vil alligevel forsvinde senest med udgangen af måneden eller begyndelsen af november.

Hvad man selv kan gøre

Som udgangspunkt vil jeg ikke anbefale, at man selv prøver at bekæmpe eller at fjerne et hvepsebo. Er boet stort, eller man fjumrer blot lidt, kan det være direkte farligt.
Vil man absolut selv gøre det, anbefaler jeg, at man bruger en beskyttelsesdragt som for eksempel en biavlerdragt, der beskytter hele kroppen og specielt ansigtet og nakken. Man kan fjerne boet ved at tage en plastpose op omkring boet og rykke det ned i posen i en hurtig arbejdsgang.
Ved anvendelse af gift anbefaler jeg, at man sprøjter det direkte op i indgangshullet, og helst at man anvender en insektspray beregnet til bekæmpelse af flyvende insekter - bedst en med et skummiddel som samtidigt lukker indgangshullet, så hvepsene ikke kan flyve ud.
Det er bedst at foretage fjernelse eller bekæmpelse efter solnedgang. Da er alle hvepsene hjemme, og man undgår derved et bagholdsangreb fra hvepsene, og at der efterfølgende vil være en hel masse flyvende hjemløse og forvirrede hvepse
Generes man meget af hvepse, når man sidder på terrassen og vil grille og nyde aftensmaden, kan man afhjælpe noget af genen ved at ophænge hvepsefælder med et speciel hvepselokkemiddel i. Hæng dem på en afstand af fem meter fra terrassen.
Er det blot få hvepse, der generer under spisningen på terrassen, kan man spraye dem med lidt kuldslået vand. Hvepsene vil opfatte det, som om det regner, og straks flyve hjem og søge læ.
Elektriske ketsjere er også et godt redskab til at fjerne den hveps, der lige nu generer dig, imens du sidder og spiser.

Hvepsebo med larver.

Hvepsebo med larver.

Publiceret 10 August 2010 17:00

SENESTE TV