Det er blandt andet her på Peder Skrams Gade på trøjborg, at planerne om et nyt lejlighedsbyggeri møder modstandFoto: Google Strret View
Det er blandt andet her på Peder Skrams Gade på trøjborg, at planerne om et nyt lejlighedsbyggeri møder modstandFoto: Google Strret View
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Naboprotester mod lejlighedsbyggeri på Trøjborg

25 naboer har gjort indsigelse mod planer om et nyt boligbyggeri på Peder Skrams Gade og Steen Billes Gade

MARIA DALHOFF
JP AARHUS

Et hus og en række garager skal fjernes, så der i stedet kan blive plads til et lejlighedsbyggeri på Peder Skrams Gade 53 og Steen Billes Gade 2, Aarhus N.

Det er i hvert fald Aarhus Kommunes anbefaling, og afdelingen for Teknik og Miljø har derfor foreslået Aarhus Byråd at godkende det ansøgte projekt og give kommunen lov til at udstede de fornødne tilladelser og dispensationer. Sagen er sat på byrådsdagsordenen på onsdag. Bygherren Løgten Invest A/S ønsker at opføre 12 lejligheder i ejendommen, som skal være fem etager højt lige som omkringliggende boligkarreér.

Men byggeriet møder modstand hos naboerne. En høring er resulteret i indsigelser fra 25 ejere/brugere af ejendommene Steen Billes Gade 4 og Peder Skrams Gade 51, 56, 58 og 60. Indsigelserne omhandler bl.a. skyggeforhold, lysforhold, byggeriets højde og omfang, tab af udsigt, tab af ejendomsværdi og indbliksforhold.

Heller ikke Lokalt Kulturmiljøråd, som har fået sagen forelagt, er begejstret. Rådet mener, at det foreslåede byggeri er »for voldsomt, utilpasset og ude af skala i forhold til den omgivende bebyggelse«. I stedet bør det eksisterende hus bevares, mens garagerne kan erstattes af en ny boligbygning, mener Lokalt Kulturmiljøråd, som er nedsat af Aarhus Byråd.

Formanden for Teknisk Udvalg, Keld Hvalsø (EL), forudser, at byggeriet skal sendes til behandling i udvalget.

"Underligt"

"Det er jo et byggeri, som har affødt en del indsigelse, og samtidig har Kulturmiljørådet protesteret. Det er måske ikke den stærkeste argumentation, men generelt er det underligt, at man i Aarhus Kommune ikke lytter til Kulturmiljørådet," siger Keld Hvalsø.

Den nedrivningstruede boligbygning er ifølge kommunen ikke udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen, men Lokalt Kulturmiljøråd har tidligere anbefalet en bevarelse af bygningen. Teknik og Miljø vurderer, at byggeprojektet er tilpasset området og har en god bygningsmæssig helhedsvirkning. Kommunen mener også, at projektet i det væsentligste lever op til kommuneplanens målsætninger med mulighed for byggeri i fem etager.

"Der vurderes ikke at være indbliksgener eller skyggegener ud over, hvad der er forventeligt og sædvanligt i et midtbyområde med mulighed for bebyggelse i fem etager," skriver Teknik og Miljø i indstillingen til byrådet.

Byggeriet skal efter planen opføres som sluttet bebyggelse i gadelinjen som tilstræbt i kommuneplanen, og den øverste etage udformes som en lejlighed under et mansardtag. Projektet har som forudsætning, at Peder Skrams Gade 53 og Steen Billes Gade 2 lægges sammen til én ejendom for at give mulighed for bebyggelse over skel.

Publiceret: 15. April 2018 10:30

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalavisen Aarhus