I en periode fra september 2016 og til letbanens start i maj 2017 vil togdriften på Grenåbanen blive indstillet af hensyn til anlægsarbejderne. I den periode vil alle Grenåbanens stationer blive betjent af busser. Arkivfoto
I en periode fra september 2016 og til letbanens start i maj 2017 vil togdriften på Grenåbanen blive indstillet af hensyn til anlægsarbejderne. I den periode vil alle Grenåbanens stationer blive betjent af busser. Arkivfoto
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Massiv interesse for fremtidig kollektiv Lystrup-trafik

8520-borgere blev klogere på den kommende letbane

Af Kim Skovrup Andersen

Den kommende letbane bliver et vigtigt led i den infrastruktur, der skal skabe et sammenhængende storbyområde i Østjylland. Den skal sikre at Aarhus Midtby og byens yderområder, herunder hele Lystrup-området indgår i et samlet velfungerende hele. Det er et perspektiv, der rækker 25 til 35 år frem i tiden.

På den anden side kan man sige, at det eneste der, set fra Lystrup-borgernes vinkel, ændres med letbanen er, at der kommer lidt flere tog, der kører på strøm og ikke diesel.

Mellem disse yderpunkter bølgede spørgsmål og svar ved borgermøde om letbanen og den fremtidige kollektive trafik i Lystrup, Elsted og Elev-området.

Et stuvende fuldt Elsted Beboerhus var rammen om et møde, hvor veloplagte oplægsholdere og spørgelystne Lystrup-borgere udvekslede synspunkter om fremtidens kollektive trafik.

Er der tænkt langsigtet nok, blev der spurgt. Hvis letbanen skal være rygraden i den fremtidige byudvikling, hvorfor er der så ikke tænkt mere i tunneller og broer så man undgår overskæringer, i stedet for stadig at satse på bomme ved overkørslerne. Andre spørgsmål var meget specifikke blandt andet vedrørende letbanens indretning, kapacitet, hyppighed, herunder i aften og nattetimerne. Også letbanens sårbarhed ved kraftigt snefald blev berørt. Andre deltagere var bekymrede for, at den stærke satsning på letbanen vil betyde en forringet bustransport i lokalområdet. Umiddelbart ser det ud til, at de kommende planer vil sikre bustransporten i Lystrup Øst, mens det er mere usikkert med hensyn til, hvordan opgaven bliver løst for Lystrup Vest og Elev.

Otte afgange i timen

Claus Rehfeld Moshøj, direktør for Aarhus Letbane, svarede beredvilligt på de mange spørgsmål.

Han oplyste, at der fremover i den travle tid vil være otte afgange i timen fra Lystrup til Aarhus midtby. Letbanen er en hybrid, nogle steder kører letbanetoget som sporvogn, det gælder for eksempel langs havnen. Her vil letbanen ikke opleves, som en barriere, der deler byen op. Andre steder kører letbanetoget som et tog, styret af signaler efter Banestyrelsens sikkerhedsanvisninger. Det sidste betyder, at man i overkørslerne i Lystrup området fortsat vil have bomanlæg.

Letbane-direktøren lovede, at alt vil blive gjort for at nedbringe den tid, bommene er nede i forbindelse med togpassagen. Kortere bremselængder kombineret med lavere hastighed for togene tæt på Lystrup station vil forkorte ventetiderne væsentligt. Hertil kommer at det vil være muligt at hæve bommene, mens togene holder på stationen. Til gengæld kommer der flere tog, så bommene vil gå ned hyppigere, men altså i kortere intervaller.

Jens Erik Sørensen, Midttrafik og Mads Holm-Petersen fra Aarhus Kommune fremhævede, at planerne for busdriften endnu ikke er fastlagt. Midttrafik skal i løbet af 2015 udarbejde forskellige scenarier for en sammenhængende kollektivtrafik i Aarhus regionen. Mulighederne vil blive lagt frem til offentlig debat og herefter skal byrådet træffe afgørelse i begyndelsen af 2016. Først herefter kan der udarbejdes detaljerede planer for linjeføringer og standsningssteder. Både Jens Erik Sørensen og Mads Holm-Petersen lovede at inddrage borgerne i disse overvejelser. Ingen busser vil blive nedlagt, før letbanen er etableret, blev det lovet. I en periode fra september 2016 og til letbanens start i maj 2017 vil togdriften på Grenåbanen blive indstillet af hensyn til anlægsarbejderne. I den periode vil alle Grenåbanens stationer blive betjent af busser.

Formand for Fællesrådet Flemming Larsen er meget tilfreds med den store interesse og mødets forløb. Fællesrådet har fået mange meget nyttige input til den videre debat, og han opfordrer fortsat borgere til at henvende sig til Fællesrådet med ønsker og synspunkter.

”I Fællesrådet vil vi overveje, hvordan vi kan bidrage til, at området bliver taget med på råd, når de fremtidige busplaner skal drøftes og vedtages,” siger han.

Skal køre som sporvogn

Helt aktuelt vil Fællesrådet tage spørgsmålet om letbanen i Lystrup-området op med de relevante myndigheder.

”Det virker ulogisk, at et letbanetog, der kan indpasses i den lokale trafik som en sporvogn absolut skal køre efter togreglerne gennem Lystrup. Her må vi insistere på, at letbanen skal køre som en sporvogn i området, det vil både gøre passagen af vejene uproblematiske, så den kan sikres med almindelige lyskurve. Samtidig vil et sporvognsforløb sikre bedre udviklingsmuligheder i stationsarealet,” siger Flemming Larsen.

Et andet punkt som Fællesrådet straks vil tage op er sikring af parkeringspladser og busstoppesteder tæt ved alle tre standsningsstederne i lokalområdet.

Publiceret: 27. Marts 2015 07:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Aarhus

ANNONCER
Se flere
ERROR: Macro disqus is missing!