Debat:

Aarhusianerne fordeler penge

Af
Thomas Medom (SF)

Social- og Beskæftigelsesrådmand

politisk leder for SF-Aarhus

Man begyndte med det i Latinamerika. Siden har det bredt sig til lande som Tyskland, Holland og England. Og i de seneste år har vi også gjort det i Aarhus – på initiativ fra SF. En del af kommunens budget lægges ud i civilsamfundet, som prioriterer, hvad pengene skal bruges på. Det hedder deltagerbudget, og det fremmer folkeligt engagement.
Aarhusianerne får medbestemmelse og medansvar for, hvordan vi forvalter velfærdskronerne. Det er kun ret og rimeligt, fordi vi alle sammen er fælles om kommunen. Den er vores. Men det er også sund fornuft, fordi udviklingen af nye ideer, projekter, samarbejdsformer og velfærdstilbud ikke kun er en opgave for fagfolk i kommunen. Det er ofte blandt græsrødder og ildsjæle, at de utraditionelle løsninger opstår. Somme tider skal kommunen hjælpe til, før initiativerne kan folde sig ud, og derfor er det vigtigt med et godt samspil mellem civile kræfter og kommunen. Men civilsamfundet er en stærk kraft i sig selv.
I SF arbejder vi for, at deltagerbudgetter bliver et permanent redskab i Aarhus Kommune. Indtil videre har vi afprøvet det på forsøgsbasis, og både borgere og medarbejdere venter tommelfingrene opad i den evaluering, som kommunen har fået lavet. Deltagerbudgetter er en vej til bedre samarbejde, innovation og et stærkere demokrati, fordi beslutningerne bredes ud. Aarhusianerne involveres direkte og får erfaring med de overvejelser, der ligger til grund, når vi skal vælge, hvem der skal have – og ikke have – en del af kagen. Det skærper forståelsen for det kommunale og politiske system.
Deltagerbudgetter fordeles af flertallet. Borgerbudgetter er et lignende redskab, hvor det imidlertid er den enkelte, der prioriterer penge til sin egen indsats. I jobcentret får langtidsledige råderet over nogle af de penge, som jobcentret har afsat til den individuelle jobindsats. Så er det op til den enkelte at vurdere – i samråd med sin jobkonsulent – om pengene skal gå til et kursus,kørekort eller noget helt tredje. Det er borgeren selv, der bedst ved, hvad der er brug for. Og vi kan se, at det virker. Det giver selvtillid og energi, når man får frihed til at tage hånd om sin situation og kan bestemme, hvad der skal ske. Tallene viser, at flere er blevet selvforsørgende – enten som selvstændige eller lønmodtagere.
En tredje vej til større folkeligt engagement er borgerdrevne forslag. I SF foreslår vi, at det skal være muligt for alle borgere i Aarhus Kommune at få behandlet deres forslag i Byrådet, hvis de kan få 2500 andre aarhusianere til at medunderskrive. Folketinget har allerede vedtaget en lignende model. Det samme har kommuner som Rødovre og Albertslund, og flere kommuner vil følge efter. Derfor vil det også være et kedeligt signal, hvis landets næststørste by er fodslæbende, når vi ellers går forrest med deltager- og borgerbudgetter. Vi skal styrke den folkelige medbestemmelse, særligt når mange ikke føler sig hørt og set.

null

Publiceret 27 September 2017 19:00

Lokalavisen Aarhus nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Aarhus
SENESTE TV

Kræftramte børn får tur i Djurs Sommerland

Normalt står hverdagen på hvile, lektier og ind i mellem blodprøver og kemo for 13-årige Mikkel G. Nielsen fra Galten. Men i dag får han sammen med andre kræftsyge børn fra Skejby Sygehus og deres familier mulighed for at glemme hverdagen lidt med en tur i Djurs Sommerland.

Det er Lions Club Aarhus Régina og Lions ungdomsklub Leo Club Aarhus Nord, der har arrangeret sommerturen til Djurs Sommerland.

"Jeg har glædet mig til i dag, fordi Lions Club har arrangeret, at vi unge kommer i Djurs Sommerland og hygger os og har det mega sjovt. Sådan nogle arrangementer kommer der tit nogle af for at vi skal glemme vores kemodage og have det sjovt," siger Mikkel G. Nielsen.

Væk fra hverdagen

Mikkel G. Nielsen fik i efteråret konstateret leukæmi. En lidt sjælden form, hvor det er t-cellerne, der ramt.

"De første otte måneder, har været hårde. Der har han fået blok-kure, som er en hård kemokur. Halvdelen af tiden har han været indlagt. Derfor er det rart at han nu er frisk nok til at være med i dag," fortæller Lis-Lotte Nielsen, som er mor til Mikkel.

Derfor er det også en Mikkel G. Nielsen, der har kørestolen med i dag, så han ikke bliver alt for træt. Men en af de vildeste forlystelser var alligevel øverst på dagens to-do liste, og blev som den første krydset af.

"Det er den sjoveste forlystelse der er herude. Det er fedt, det går så hurtigt, især det sving, der kommer i starten," fortæller 13-årige Mikkel G. Nielsen, der førhen har haft sæsonkort til forlystelsesparken.

Giver et afbræk

Det er 17. gang, at Lions Club har arrangeret turen for børnene og deres familier. Lions Club er verdens største private humanitære hjælpeorganisation. Pengene til sommerlandsturen kommer fra klubbernes kontingentkasse og fra aktivitetskassen – altså penge, de har tjent ved eksempelvis kræmmermarkeder, bankospil med mere.

”Formålet med den årlige udflugt er at give de sygdomsramte familier et afbræk fra en hverdag præget af sygdom. I løbet af dagen kan hele familien hygge sig og have det sjovt sammen i forlystelserne – et samvær, som der ikke altid er mulighed for på afdelingen. Samtidig får familierne mulighed for at møde andre familier i lignende situationer, og de får tid til at tale sammen og lære hinanden bedre at kende,” fortæller formand for Lions Club Aarhus Régina, Solvejg Kaae Hansen.