Gratis psykologhjælp til unge betaler sig (selv)

Af
Thomas Medom

politisk Leder for SF-Aarhus

Social- og beskæftigelsesrådmand

Antallet af unge, der kæmper med psykiske problemer er stigende. Angst, depression og selvskadende adfærd er nogle af de hyppigst forekommende psykiske lidelser blandt børn og unge. Behovet for såvel forebyggende indsatser som tidlig behandling af symptomer og stadier på psykisk sårbarhed er altafgørende for at vende udviklingen og modvirke, at unge med psykiske problemstillinger udvikler mere alvorlige lidelser.
I SF vil vi gerne sikre, at de unge, der føler et pres på deres psyke, kan få bedre hjælp end i dag. Akkurat på samme måde som man kan få hjælp, hvis man har brækket benet.
Som socialrådmand i Aarhus Kommune har jeg været med til at sikre, at vi siden den 1. marts 2016 har kunnet tilbyde gratis psykologhjælp til unge aarhusianere mellem 15 og 25 år. Et tilbud som oprindeligt startede som en mærkesag for SF Ungdom og nu er indført i mange af landets kommuner.
I Aarhus har vi landets mest udbyggede tilbud om gratis psykologhjælp til unge. Tilbuddet er med til at sikre, at unge får en let og lige mulighed for psykologhjælp uanset forsørgelsesgrundlag. Alene det første år har 980 unge benyttet sig af tilbuddet i Aarhus. Og i en aktuel, intern evaluering af tilbuddet giver de unge udtryk for, at de gennem psykologsamtalerne får hjælp til at mestre livet, at de får konkrete og brugbare værktøjer i hverdagen og støtte til at håndtere symptomer på eksempelvis angst. 70 procent af de unge oplever øget mental trivsel i hverdagen som resultat af psykologsamtalerne. Særligt i relation til job og uddannelse og dagligdagens øvrige opgaver, men også i relation til det sociale liv og familieliv.
Der er ingen tvivl om, at der er et stort behov for gratis psykologhjælp blandt de unge. På den måde kan man godt sige, at tilbuddet er en succes. Med tilbuddet får vi fat i nogle af de unge, som ellers ikke klarer sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Og her kan investeringen fra det offentlige være givet godt ud. For hvis vi ikke får samlet de her unge op tidligere, er det potentielt borgere, der både har ondt i livet i rigtig lang tid, og som kan blive voldsomt dyre med andre foranstaltninger i fremtiden.
I Aarhus har vi landets mest udbyggede tilbud om gratis psykologhjælp til unge. Men der er fortsat behov for, at vi opprioritere tilbuddet. Ventelisten til tilbuddet er for lang, så den skal vi have nedbragt. Desuden skal tilbuddet gøres mere fleksibelt, så der i særlige tilfælde kan tilbydes mere end de fem samtaler - som tilbydes i dag - for at forebygge tilbagefald, så de unge kan gennemføre deres uddannelse og få eller blive i job.
Til de kommende kommunale budgetforhandlinger har vi i SF foreslået en række initiativer, der skal være med til at forebygge psykisk sygdom og hjælpe mennesker med psykiske udfordringer og lidelser bedre. Her lægger vi blandt andet op til, at tilbuddet om gratis psykologhjælp skal have tilført 1 million kroner ekstra til ansættelse af 1,2 fuldtidspsykolog.
Der er tale om en lille investering med en stor effekt. Da vi i sin tid etablerede tilbuddet om gratis psykologhjælp i Aarhus, blev jeg citeret for at sige: ”Kan en samtale med en psykolog, før det går helt galt, afholde blot én ung fra at forsøge at begå selvmord, så er hele investeringen hjemme igen og mere end godt givet ud”. Den dag i dag vil jeg sige det samme og supplere min udtalelse med den viden, vi nu har fra et stort nationalt forskningsprojekt i England: ”Investeringer i gratis psykologhjælp kan mindske sygemeldinger, overførselsindkomster og indlæggelser - og betaler dermed sig selv”.

Publiceret 14 September 2017 10:00

SENESTE TV