Debat:

Har alle i Aarhus mulighed for at dyrke idræt?

Af
Søren Andersen (SF)

byrådskandidat i Aarhus

Kastanievej 6

8260 Viby J

Hvis man, som handicappet, vil dyrke idræt og ikke selv kan sørge for transporten, så er det en fordel at være fysisk handicappet, så kan man nemlig få bevilget transport til træning. Det kan psykisk handicappede ikke. Det er en uacceptabel forskelsbehandling, der stiller skarpt på, om Aarhus er for alle. Uacceptabelt fordi målsætningen i Aarhus Kommunes handicappolitik er, at alle borgere skal have mulighed for at deltage og bidrage i fællesskaber og i kultur- og fritidsaktiviteter.
Svømmeklubben HASA, hvor jeg sidder i bestyrelsen, har medlemmer med såvel fysisk- som psykisk handicap. De fysiske handicappede kan få en bevilling til transport til blandt andet svømmetræning. De psykisk handicappede er af svært forståelige grunde afskåret fra sådan en bevilling. Flere af vore medlemmer med psykisk handicap er ikke i stand til tage en bus og normeringen på bostedet tillader ikke, at de ansatte kører vedkommende til træning.
Det er ikke at give alle lige muligheder. Byrådet må tage hånd om sagen. Hvis det gamle byråd ikke vil eller kan, så skal spørgsmålet på dagsordenen i det nye byråd.

Publiceret 13 September 2017 08:00

SENESTE TV