Debat:

Rød budgetkarrusel koster ældre i Aarhus dyrt

Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, og Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus

Den nylige finanslov fra Christiansborgs blå partier er godt nyt for børn og ældre. Bare ikke i Aarhus.
Her i byen har Socialdemokrater, SF, Enhedslisten og Radikale skabt en budgetkarussel, hvor ældre slynges af, mens de røde partier rider gladelig videre.
Baggrunden for budgetkarussellen er teknisk. Den er et samspil mellem regeringens ”omprioriteringsbidrag” og Aarhus Kommunes ”selvstyrebuffer”. Hensigten har været, at Aarhus Byråd selv har villet beslutte ændringer i serviceniveauet som følge af omprioriteringsbidraget.
Men, men: Nu har regeringen afskaffet bidraget. Alligevel fastholder de røde partier ”bufferen” i Aarhus trods forslag fra byrådets blå partier om at fjerne den.
Konsekvenserne er klare: Absurd er det, at ældreområdet i Aarhus eksempelvis kan blive tilført 88 mio. kr., men først skal spare 60 mio. kr. til ”bufferen” for at få råd til indsatsen. Håbløst er det, at når regeringen og DF tilbyder ældre et klippekort til ekstra service – ja, så klipper borgmesteren straks almindelig hjælp væk for at fylde pengene i ”selvstyrebufferen”.
Som udgangspunkt står børnene over for samme behandling som de ældre, men i kraft af der tages flere penge fra de ældre end børnene skal aflevere, så slipper de - denne gang.
En konsekvens er også, at borgmesterens egen afdeling får tre mio. kr. mere i budgetperioden. Det betyder, at, mens ældrecentre må spare på bad og bleer, undgår borgmesteren selv at spare på sine varekøb i de næste fire år. Eller han kan vælge at udvide sin administration.
Lige så betænkeligt får Kultur og Borgerservice syv mio. kr. over de næste fire år – uagtet, at kulturområdet i Aarhus allerede har fået ekstra penge i finansloven.
Det er princippet, det handler om. Det er uigennemskueligt, bureaukratisk og urimeligt. Borgmesteren og de andre røde forligspartier vil ikke være med til at afskaffe selvstyrebufferen og den røde budgetkarrusel.
Kan det hænge sammen med, at de røde partier står i spidsen for de magistratsafdelinger, som indtil videre kun har tjent på ”bufferen”?
Hvem ved? I hvert fald fremsætter vi nu igen et forslag om at fjerne selvstyrebufferen.
Men vi ved dog, hvem der betaler prisen for de røde partiers morskabstur i karrusellen? Det gør de ældre i Aarhus.

Publiceret 01 December 2016 14:00

SENESTE TV