Birthe Wang (tv.) og Charlotte Nybro er en del af den daglige ledelse hos Aarhus Retshjælp på Vester Allé i Aarhus C.

Birthe Wang (tv.) og Charlotte Nybro er en del af den daglige ledelse hos Aarhus Retshjælp på Vester Allé i Aarhus C. Foto: M. Jeppesen

Aarhus Retshjælp tilbyder gratis juridisk rådgivning til alle

Hos Aarhus Retshjælp tilbyder man gratis juridisk rådgivning til alle - uanset social eller økonomisk status. Helt i tråd med FNs verdensmål nummer 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Af
Mai-Britt Jeppesen

AARHUS På Vester Allé 8c ligger Aarhus Retshjælp. I en fredet bygning få hundrede meter fra Retten i Aarhus.

Her kan alle, uanset indkomstforhold, henvende sig og få gratis rådgivning til løsning af en juridisk problemstilling.

Charlotte Nybro og Birthe Wang er sammen med Søren Kjems daglige ledere af Aarhus Retshjælp.

”Vores fornemste opgave er at give folk fred i sjæl og sind i forhold til at blive bekendt med deres retsstilling,” siger Birthe, som har været ved Aarhus Retshjælp i over 30 år.

”Vi vejleder vores brugere om rettigheder og muligheder ved en vurdering af konkrete, juridiske problemer. Vurderer vi, at der er en sag, kommer vi med råd til, hvordan man kommer videre med sagen. I tilfælde hvor man opfylder økonomiske betingelser for fri proces, tilbyder vi yderligere rådgivning samt egentlig sagsbehandling,” forklarer Birthe.

”Vi giver den hjælp, der er nødvendig, med andre ord,” siger Charlotte. Birthe nikker.

Hos Aarhus Retshjælp tilbyder man alle - uanset social eller økonomisk status - gratis, anonym juridisk rådgivning. Primært mundtligt, men også telefonisk.

Hos Aarhus Retshjælp tilbyder man alle - uanset social eller økonomisk status - gratis, anonym juridisk rådgivning. Primært mundtligt, men også telefonisk. Foto: M. Jeppesen

Juridisk og praktisk rådgivning

Aarhus Retshjælp har åben for personlig henvendelse mandag til fredag – onsdag med særligt fokus på udlændingeretlige spørgsmål. Mandag til torsdag mellem klokken 11.30 og 12.30 tilbyder Retshjælpen desuden telefonisk rådgivning.

”Det er muligt at henvende sig telefonisk til Aarhus Retshjælp, men vi anbefaler, at folk møder personligt op. Fordi et elektronisk svar sjældent er fyldestgørende, og fordi nogle sager simpelthen er for komplekse og store til at kunne vende over telefonen eller på mail,” siger Birthe.

Omkring 25 procent af de henvendelser, Aarhus Retshjælp modtager, angår lejeretlige spørgsmål, 18-20 procent angår familie-arveret, 10-12 procent arbejdsmarkedssager og 10 procent udlændingeret.

”Vi får spørgsmål i mange forskellige kategorier. Det betyder også, at vi her på stedet er generalister og ikke kan alt i detaljen inden for alle juraens grene. Derfor henviser vi også til en advokat eller relevante offentlige myndigheder, hvis vi kan se, der er brug for specialiseret rådgivning. Ligeledes kan der være nogle sager, som er så komplekse og tidskrævende, at vi simpelthen ikke har ressourcerne til at gå ind i dem,” siger Charlotte.

Hos Aarhus Retshjælp giver man lige så mange praktiske råd som juridiske.

”Ofte er folk så frustrerede og fokuserede på en tvist, at de glemmer at gøre sig konsekvenserne klart. Eksempelvis ved at lægge sag an mod en udlejer, et familiemedlem eller en arbejdsgiver. Her har de brug for at få tingene sat ind i en mere praktisk kontekst. For mange er det en stor hjælp at få råd om, hvordan man rent praktisk kommer videre,” fortæller Charlotte.

”På den måde har Retshjælpen en anden funktion end et almindeligt advokatkontor. Set i forhold til den traditionelle advokat, bruger vi os selv mere, når vi hjælper folk med at få tingene sat i relief. Og det føles godt; at kunne gøre noget meningsfuldt for folk,” lyder det fra Birthe.

For både Birthe Wang (tv.) og Charlotte Nybro føles arbejdet med at rådgive og vejlede borgere med juridiske problemer meningsfuldt.

For både Birthe Wang (tv.) og Charlotte Nybro føles arbejdet med at rådgive og vejlede borgere med juridiske problemer meningsfuldt. Foto: M. Jeppesen

Det gældende retskrav

FN’s verdensmål nummer 16 handler om Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Et mål Aarhus Retshjælp i kraft af sit virke er med til at støtte op om.

”Vi lever i et demokratisk samfund, hvor alle har krav på at få retshjælp. Hos Aarhus Retshjælp er vi med til at sikre alle mennesker lige ret til at vide, hvordan de står i et givent juridisk problem – uanset økonomisk eller social status,” siger Charlotte.

”Samtidig er det i samfundets interesse at sikre, at alle har det godt. Har folk det ikke godt, kan det resultere i kådhed, frustration og kriminalitet. Vores eksistens sikrer, at alle kan få juridisk rådgivning. Dermed undgår vi forhåbentlig tilfælde, hvor frustrationen tager overhånd,” uddyber Birthe.

Hun tilføjer:

”Det handler for os om at dele sol og vind lige. Men blandt de folk, vi hjælper, er der da overvægt til de ressourcesvage…”

Win-win for borgere og rådgivere

Aarhus Retshjælp har eksisteret siden 1935 og er den ældste retshjælp i byen. Omkostninger til driften af retshjælpen dækkes af en årlig bevilling fra Civilstyrelsen. I alt har retshjælpen cirka 42 rådgivere tilknyttet. Med undtagelser af ledere og sekretærer er alle frivillige og ulønnede.

”Vi arbejder altid i teams bestående af en jurastuderende og en færdiguddannet jurist, der kan supervisere. Således sikrer vi, at de, der henvender sig, får den helt rigtige rådgivning. Idet de fleste, som kommer her, får anonym, mundtlig rådgivning, har vi ikke mulighed for at vende tilbage til dem, hvis vi måtte opdage en fejl. Så det må ikke ske,” forklarer Birthe.

Det er studerende fra 5. semester og senere, der fungerer som rådgivere hos Aarhus Retshjælp.

”Retshjælpen er win-win for både borgere og rådgivere. De frivillige rådgivere får prøvet deres teoretiske viden af i praksis og får desuden noget på CV’et. Samtidig kan byens borgere få gratis, juridisk vejledning,” slår Birthe fast.

De frivillige jurastuderende får rig mulighed for at prøve teori af i praksis. Antallet af henvendelser fra borgere strækker sig til over 6000 årligt. Det gør Aarhus Retshjælp til landets næststørste retshjælp.

”Langt størstedelen af dem, der kommer her, kommer med private spørgsmål. En sjælden gang i mellem kommer her også mindre erhvervsdrivende. Men det er vigtigt at huske på, at man ikke behøver at have en tvist for at komme her. Står man med et konkret, relevant, juridisk spørgsmål eller problem, kan man få rådgivning. Og vi hjælper gerne med at mægle, så vi forhåbentlig undgår en retssag. Der er den største glæde ved at råde folk; når de går herfra og forstår, hvorfor det bedst betaler sig at give slip,” siger Birthe. Nu er det Charlotte, der nikker enigt.

FAKTA

Hver uge bringer Århus Onsdag en artikel om et af FNs 17 verdensmål.

Denne uge handler det om verdensmål nummer 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Publiceret 19 May 2019 07:00