Sprøjtegift fra haverne siver ned i grundvandet - det går især hurtigt med det, vi spreder på fliser og grus, så haveejerne opforders til at lade være med at bruge sprøjtemidler for at skåne drikkevandet.

Sprøjtegift fra haverne siver ned i grundvandet - det går især hurtigt med det, vi spreder på fliser og grus, så haveejerne opforders til at lade være med at bruge sprøjtemidler for at skåne drikkevandet. Foto: Ole Hartmann Schmidt

Havegift ødelægger grundvandet

De aarhusianske haveejere skal holde ukrudtet nede på andre måder end med gift, for det ødelægger vores drikkevand. Vandværkerne kører lige nu en kampagne

Af
Bente Tahmasbi Hansen

Der er fundet rester af sprøjtegift i 40 procent af alle de vandboringer, der er undersøgt i Aarhus Kommune. Der har man de sidste 20 år lavet en grundvandsbeskyttelse for at sikre rent drikkevand både nu og i fremtiden. Og det er vigtigt, at de private husejere også er med til at sikre vores drikkevand mod forurening.

Derfor er Foreningen af vandværker i Aarhus, VandPlan Udvalget (VPU), gået til kamp for det og henvender sig til haveejerne. De påvirker nemlig grundvandet, hver gang de hælder noget på jorden eller sprøjter planterne. Mange er slet ikke klar over, at netop deres brug af sprøjtegift er et problem.

"Bare et gram sprøjtegift i grundvandet kan forurene en families forbrug af drikkevand i 80 år," forklarer Bo Vægter, der er bestyrelsesmedlem i VPU og geolog ved Aarhus Vand og en af kræfterne bag kampagnen.

”Det er især skidt, at størstedelen af sprøjtningen i haverne er på fliser, grus, sten og på terrasser. For når det regner, kan giften sive med ned i grundvandet. Dermed er risikoen for at forurene drikkevandet meget større, når man sprøjter på flise- og grusarealer, end når man sprøjter direkte på blade og blomster,” fortsætter han.

Regn bliver til grundvand

Samtidig er der en tendens til at haveejerne overdoserer giften og det kombineret med kraftige regnskyl er en stor udfordring for grundvandets kvalitet.

Bo Vægter opfodrer derfor havefolket til at tænke sig om, når de anlægger de grønne områder og er glad for, at der i disse år breder sig en trend med vilde og naturlige haver. I dem må jorden gerne være dækket af planter og man skal ikke bruge kræfter eller kemikalier på at holde jorden ren og bar i fine bede. Der er også plads til mælkebøtter i græsplænen og i det hele taget improviserede indslag fra naturens hånd. Geologen påpeger, at den slags haver ikke bare er bedre for grundvandet men også er nemmere at holde.

Desuden risikerer man at skade andre dyr og planter, der gør nytte i haven

"Haveejernes valg er vigtige, fordi det meste af Aarhus Kommune er drikkevandsområde og 20% af drikkevandsområderne ligger der. Vi kan se, at mange ikke er klar over det, så det vil vi gerne gøre opmærksom på,," siger geologen.

Halvdelen vil forbyde gift

Han oplever klare holdninger til rent drikkevand og dermed også rent grundvand og stor interesse for kampagnen. I forbindelse med den er et bredt udsnit af borgerne blevet spurgt om deres forbrug af, viden om og holdning til sprøjtegift og grundvand. Knap 800 har svaret.

Knap halvdelen af de adspurgte, mener at man konsekvent skal forbyde sprøjtegift i Danmark. Mindre end ni procent er uenige i, at det bør forbydes at bruge sprøjtegift i haven.

Kun otte procent ved med sikkerhed, at de bor ovenpå en drikkevandsressource, mens 92 procent siger nej, at de ikke ved det eller ikke har tænkt over det.

Vi bor lige ovenpå vores grundvand, det skal vi passe på, hvis vi fortsat skal have rent drikkevand ud af hanerne.

Vi bor lige ovenpå vores grundvand, det skal vi passe på, hvis vi fortsat skal have rent drikkevand ud af hanerne. Foto: Aarhus Vand

Kampagnen fortsætter til september, hvorefter VPU foretager en ny måling af vandkvaliteten i de aarhusianske boringer.

Fakta

Hver uge bringer Århus Onsdag en artikel om et af FNs 17 verdensmål.

Denne uge handler det om nummer 6: Rent drikkevand

Lige nu kører Foreningen af Vandværker i Aarhus en kampagne med navnet: 'Til kamp for det rene drikkevand – drop sprøjtegift i haven'

Publiceret 08 May 2019 10:00