Besøgstallet daler på Moesgaard Museum

Hvor ligger Moesgaards naturlige leje? Interview med direktør Mads Kähler Holst om genopretning efter økonomisk nedtur i 2016 og et kulturbyår, som ikke har gavnet økonomien

Af
AF JØRGEN RYE JP AARHUS

Efter et besøgsboom i åbningsåret 2015 med over 500.000 gæster er besøgstallet dalet på Moesgaard Museum, og kulturbyåret 2017 bliver ingen undtagelse.
"Det bliver over 300.000 gæster i 2017, men jeg tør ikke at sige, om det lander på f.eks. 320.000 eller 360.000 besøgende. Men det vil være en fortsat nedgang i besøgstallet i forhold til tidligere år, og det havde vi også regnet med," siger direktør Mads Kähler Holst.
LÆS OGSÅ: USA's største avis: Plenty of hygge in Aarhus
Efter den halve million gæster i 2015 faldt besøgstallet kraftigt til ca. 400.000 sidste år, der budgetmæssigt blev et særdeles skidt år for museet med et samlet underskud på ca. 20 mio. kr.
Mads Kähler Holst, der tog over som direktør i december 2016 efter Jan Skamby Madsen, måtte derfor gennemføre en fyringsrunde i maj i år.
"I foråret var vi nødsaget til at afskedige 10 medarbejdere på grund af den dårlige økonomiske styring i 2016, og det var især landingen af byggeriet og opgaven med at få lavet en stabil drift af museet, der ikke lykkedes sidste år," fortæller direktøren, og dermed har 2017 været et slags genopbygningsår:
"I 2017 har vi sat en proces i gang med at få stabiliseret økonomien, og det er vi kommet pænt langt med. Vi har en lidt kompliceret konstruktion med museum og ejendomsselskab i ét, hvor pengene går begge veje, så derfor er vi i gang med at ændre regnskabspraksis, så vi får et bedre overblik. Dermed vil resultatet på bundlinjen ændre sig med ca. 10 mio. kr., og det betyder, at sidste års reelle underskud var ca. 10 mio. kr. Vi forventer desuden at komme ud med et lille overskud i år," siger han.
Desværre for ham og museet har kulturbyåret 2017 ikke bidraget økonomisk positivt til økonomien.
"De 93.000 gæster til Det Kgl. Teaters ”Røde Orm” tæller ikke med i vores regnskab, og så har vi desuden haft en særlig opgave i forhold til 2017 med særudstillingen ”Rejsen”, som har haft en mere snæver målgruppe end den, som vi ellers har haft med udstillinger som ”Gladiator” og ”Terra Kotta”. Vi kan ikke se specifikt, hvor mange der har set ”Rejsen”, men vi har haft væsentlig færre gæster end normalt til særudstillingerne, og vi havde håbet på flere gæster," siger han.

Ikke kun besøgstal

Oveni gav det store besøgstal til ”Røde Orm” ikke gevinst i museets eget tælleapparat – faktisk tværtimod.
"Røde Orm betød færre gæster på museet i den periode, så på den måde har 2017 givet en nedgang i besøgstallet, men vi regner med at fortsætte samarbejdet med Det Kgl. Teater, så det spiller hos os hvert andet år. Vi har taget den beslutning, at vi ikke vil ligge under for, at besøgstallet alene skal styre vores program. Det er klart, at besøgstallet og entréindtægterne har betydning for vores økonomi, men vi styrer ikke alene ud fra besøgstallene, der udgør ca. en femtedel af vores budget."
Hvor ligger Moesgaards naturlige niveau for besøgstallet?
"Det er for tidligt at sige, hvor vi lander. På Aros faldt besøgstallet også efter et par år, men Aros formåede at arbejde sig op igen, og det håber vi også at kunne. Besøgstallet afhænger bl.a. af vores profil, og vi er i gang med at lave en langtidsprofil for museet, og den linje kan blive ret afgørende for antallet af gæster," siger direktøren.
Hvad er din holdning til museets profil?
"Jeg ser gerne, at vi har de store udstillinger med den brede folkelige linje, men stadig udstillinger, som har Moesgaard-ånden i sig. Vi vil gerne have de store og brede udstillinger som ”Gladiator” og ”Terra Kotta”, fordi vi har faciliteterne til det. Hvis vi kan få en aftale med Det Kgl. Teater, er det min plan, at vi kan have teatret hvert andet år og de store særudstillinger hvert andet år," siger direktøren.
I næste års budget har direktør Mads Kähler Holst skrevet 350.000 besøgende på Moesgaard Museum.

Fakta

Besøgstal

  • Det nye museum åbnede i oktober 2014.
  • 2015: 517.000 besøgende
  • 2016: 401.000 besøgende
  • 2017: Forventet niveau – 320.000-360.000 besøgende
  • 2018: Budget – 350.000 besøgende

Publiceret 10 December 2017 12:15

SENESTE TV