Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Rethink Brabrand Station

Jørgen Sørensen, Helenelyst 223, 8220 Brabrand

Der planlægges en pendlerstation midt i det gamle Brabrand. I et område, der allerede i dag er hårdt plaget af gennemkørende trafik. Specielt på Langdalsvej/Truevej er der i myldretiderne et kaos af biler, cyklister og fodgængere - mest skolebørn - der vrimler ind og ud mellem hinanden, kaotisk og livsfarligt. Vejen er såmænd bred nok, men både fortovene og cykelstierne er kun 70 centimeter brede. Som en mor har udtalt: “Man kan ikke følge sit barn i skole, for vi kan ikke gå ved siden af hinanden”. Hertil kommer, at der ej heller er fodgængerovergange. Så det er virkeligt et under, at der ikke sker flere ulykker.

Tonedøv eller glemsom?

Så sent som i maj sidste år deltog den ansvarlige rådmand i et borgermøde om Tulipgrundens fremtid. Her er det planen at bygge flere hundrede boliger. Som det kom frem på mødet, er det største problem i det projekt, at den eneste vej til området, Høiriisgårdsvej, munder ud lige præcis midt i dette trafikale kaos på Langdalsvej/Truevej.

Det kan så desto mere undre, at rådmanden blot nogle få måneder senere foreslår at lægge en pendlerstation, hvor adgangen til denne for hundredvis af biler bliver ad disse i forvejen overbelastede veje.

Forlæng letbanen til et sted længere ude vestpå, hvor der er plads og adgangsveje til de bilister, som det helt bestemt er en fin idé at få over i letbanen. Flyt gerne pendlerstationen helt ud til en ny Århus Banegård ved motorvejskrydset. Det vil der være perspektiv og ikke mindst fornuft i.

Langdalsvej/Truevej kaldes i folkemunde 'Ring 3', da den via Søskovvej/Byleddet forbinder Århus' sydlige og nordlige opland. Men den manglende Ring 3 skulle have været anlagt for årtier siden. Der var skitser på bordet til at forbinde Byleddet med Anelystvej og dermed adgangen fra Stautrup/Hasselager/Kolt til Tilst. Men kommunen sov i timen, og den 'ringvej' kom aldrig.

Og nu er chancen forpasset, da området som denne vej skulle igennem, Helenelyst, er blevet udstykket til boliger. Denne manglende ringvej kunne udover at fjerne den gennemkørende trafik fra Langdalsvej/Truevej også være blevet adgangsvej til Tulipgrunden fra den vestlige side.

'Ring 3' er den nord-/sydgående trafik. Trafik til den planlagte pendlerstation er fra vest mod øst. Lige der hvor disse to trafikstrømme mødes på Langdalsvej/Truevej, kommer så trafikken fra Tulipgrunden. Den 'rigtige' Ring 3, yderst til venstre, kom desværre aldrig.

Tidligere ønsker overhørt

Rådmanden og hans forgængere er ved en del borgermøder gennem flere år blevet præsenteret for ønsket om at give regionaltoget et stoppested/trinbræt i Brabrand. Desværre har både rådmænd, politikere og forvaltning indtil nu tilsyneladende været enten tonedøve, døve, glemsomme eller bare uvirksomme!

Men nu kan Brabrand pludselig få en hel station. Og samtidig få oceaner af uvedkommende trafik oven i den nuværende rigelige mængde trafik. Jeg siger tak, men nej tak! Længere ud med pendlerstationen!

Publiceret: 18. Februar 2016 13:30
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Aarhus

ANNONCER
Se flere
ERROR: Macro disqus is missing!