Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Aarhusianerne fordeler penge

Thomas Medom (SF), Social- og Beskæftigelsesrådmand, politisk leder for SF-Aarhus

Man begyndte med det i Latinamerika. Siden har det bredt sig til lande som Tyskland, Holland og England. Og i de seneste år har vi også gjort det i Aarhus – på initiativ fra SF. En del af kommunens budget lægges ud i civilsamfundet, som prioriterer, hvad pengene skal bruges på. Det hedder deltagerbudget, og det fremmer folkeligt engagement.

Aarhusianerne får medbestemmelse og medansvar for, hvordan vi forvalter velfærdskronerne. Det er kun ret og rimeligt, fordi vi alle sammen er fælles om kommunen. Den er vores. Men det er også sund fornuft, fordi udviklingen af nye ideer, projekter, samarbejdsformer og velfærdstilbud ikke kun er en opgave for fagfolk i kommunen. Det er ofte blandt græsrødder og ildsjæle, at de utraditionelle løsninger opstår. Somme tider skal kommunen hjælpe til, før initiativerne kan folde sig ud, og derfor er det vigtigt med et godt samspil mellem civile kræfter og kommunen. Men civilsamfundet er en stærk kraft i sig selv.

I SF arbejder vi for, at deltagerbudgetter bliver et permanent redskab i Aarhus Kommune. Indtil videre har vi afprøvet det på forsøgsbasis, og både borgere og medarbejdere venter tommelfingrene opad i den evaluering, som kommunen har fået lavet. Deltagerbudgetter er en vej til bedre samarbejde, innovation og et stærkere demokrati, fordi beslutningerne bredes ud. Aarhusianerne involveres direkte og får erfaring med de overvejelser, der ligger til grund, når vi skal vælge, hvem der skal have – og ikke have – en del af kagen. Det skærper forståelsen for det kommunale og politiske system.

Deltagerbudgetter fordeles af flertallet. Borgerbudgetter er et lignende redskab, hvor det imidlertid er den enkelte, der prioriterer penge til sin egen indsats. I jobcentret får langtidsledige råderet over nogle af de penge, som jobcentret har afsat til den individuelle jobindsats. Så er det op til den enkelte at vurdere – i samråd med sin jobkonsulent – om pengene skal gå til et kursus,kørekort eller noget helt tredje. Det er borgeren selv, der bedst ved, hvad der er brug for. Og vi kan se, at det virker. Det giver selvtillid og energi, når man får frihed til at tage hånd om sin situation og kan bestemme, hvad der skal ske. Tallene viser, at flere er blevet selvforsørgende – enten som selvstændige eller lønmodtagere.

En tredje vej til større folkeligt engagement er borgerdrevne forslag. I SF foreslår vi, at det skal være muligt for alle borgere i Aarhus Kommune at få behandlet deres forslag i Byrådet, hvis de kan få 2500 andre aarhusianere til at medunderskrive. Folketinget har allerede vedtaget en lignende model. Det samme har kommuner som Rødovre og Albertslund, og flere kommuner vil følge efter. Derfor vil det også være et kedeligt signal, hvis landets næststørste by er fodslæbende, når vi ellers går forrest med deltager- og borgerbudgetter. Vi skal styrke den folkelige medbestemmelse, særligt når mange ikke føler sig hørt og set.

Publiceret: 27. September 2017 19:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalavisen Aarhus

Valget netop nu