DEBAT:

Rethink Linje 15, tak!

Jørgen Sørensen Helenelyst 223 8220 Brabrand


Linjeføringen af buslinje 15 i Århus er en “ommer” - og det har den været i mange år. Her er der i høj grad brug for nytænkning.
Linje 15 betjener den nordlige del af det gamle Brabrand, dvs. nord for Silkeborgvej. Linjen starter på Helenelyst, kører ad Langdalsvej, J.P. Larsensvej, Hejredalsvej, Edwin Rahrsvej, Gudrunsvej og krydser så Ringvejen ved Globus 1 og fortsætter ad Dr. Holsts Vej ind mod centrum.
Men hov, bussen kommer IKKE forbi City Vest. Den kører derimod i en stor bue nord om Gellerupplanen, i mindst en halv kilometers afstand fra City Vest. For hvis man skal i City Vest skal man nemlig skifte til linje 4A på hjørnet af Hejredalsvej og Edwin Rahrsvej.

Hvorfor forbi City Vest?

City Vest er udover at være lokalområdets indkøbscenter med supermarkeder og mange specialbutikker også hjemstedet for en lang række servicefunktioner. Her er læger, tandlæger og speciallæger; og her er bibliotek, posthus og apotek. Det betyder, at rigtig mange mennesker har naturlige og nødvendige ærinder her.
Som det er nu, er det besværligt at komme i nærheden af City Vest, ikke mindst for ældre og billøse. Men også besværligt for dem, der køber ind i centrets butikker, og som skal hjem med flere fyldte bæreposer. Og rigtig mange er ikke glade - berettiget eller uberettiget - for at skulle skifte bus på hjørnet af Hejredalsvej og Edwin Rahrs Vej.

Forslag til ny linjeføring

Hvis man nu 'rethinker', hvad så? Linjeføringen af linje 15 kunne ændres til: Helenelyst, Langdalsvej, J.P. Larsensvej, Hejredalsvej, Sigridsvej, Gudrunsvej og så krydse Ringvejen ved Globus 1 osv. Så kommer 'vores' buslinje forbi 'vores' center - City Vest. I samme åndedrag kunne man så ændre linjeføringen af 4A til Edwin Rahrs Vej, Gudrunsvej, Tinesvej og videre ind mod centrum.
Begge linjer vil så komme lige forbi City Vest. Hvor svært kan det være? Nej, vel? Det er kun de to linjer, der kører på hver sin side af Gellerupplanen, der 'bytter' side! Men det vil gøre en kæmpe forskel for beboerne i hele den nordlige del af det gamle Brabrand. Og det er vel ikke et unaturligt ønske, at den lokale bus kører forbi det lokale handels- og servicecentrum?

Hvad gør byrådet nu?

Tilsyneladende ingenting, for denne misere fortsætter i oplægget til den nye trafikplan. Alt er som før. Altså stadigvæk en 'ommer'. Linjeføringen skal forbedres såfremt den kollektive trafik skal være et brugbart alternativ til privatbilismen. Tænk hvis byrådet tog sig lidt sammen, og begyndte at 'rethinke'...
For god ordens skyld, skal jeg pointere, at jeg ikke har økonomiske interesser i City Vest eller i de derværende virksomheder.

Publiceret 03 March 2016 13:30

SENESTE TV