DEBAT:

Rethink Brabrand Station

Af
Jørgen Sørensen

Helenelyst 223

8220 Brabrand

Der planlægges en pendlerstation midt i det gamle Brabrand. I et område, der allerede i dag er hårdt plaget af gennemkørende trafik. Specielt på Langdalsvej/Truevej er der i myldretiderne et kaos af biler, cyklister og fodgængere - mest skolebørn - der vrimler ind og ud mellem hinanden, kaotisk og livsfarligt. Vejen er såmænd bred nok, men både fortovene og cykelstierne er kun 70 centimeter brede. Som en mor har udtalt: “Man kan ikke følge sit barn i skole, for vi kan ikke gå ved siden af hinanden”. Hertil kommer, at der ej heller er fodgængerovergange. Så det er virkeligt et under, at der ikke sker flere ulykker.

Tonedøv eller glemsom?

Så sent som i maj sidste år deltog den ansvarlige rådmand i et borgermøde om Tulipgrundens fremtid. Her er det planen at bygge flere hundrede boliger. Som det kom frem på mødet, er det største problem i det projekt, at den eneste vej til området, Høiriisgårdsvej, munder ud lige præcis midt i dette trafikale kaos på Langdalsvej/Truevej.
Det kan så desto mere undre, at rådmanden blot nogle få måneder senere foreslår at lægge en pendlerstation, hvor adgangen til denne for hundredvis af biler bliver ad disse i forvejen overbelastede veje.
Forlæng letbanen til et sted længere ude vestpå, hvor der er plads og adgangsveje til de bilister, som det helt bestemt er en fin idé at få over i letbanen. Flyt gerne pendlerstationen helt ud til en ny Århus Banegård ved motorvejskrydset. Det vil der være perspektiv og ikke mindst fornuft i.
Langdalsvej/Truevej kaldes i folkemunde 'Ring 3', da den via Søskovvej/Byleddet forbinder Århus' sydlige og nordlige opland. Men den manglende Ring 3 skulle have været anlagt for årtier siden. Der var skitser på bordet til at forbinde Byleddet med Anelystvej og dermed adgangen fra Stautrup/Hasselager/Kolt til Tilst. Men kommunen sov i timen, og den 'ringvej' kom aldrig.
Og nu er chancen forpasset, da området som denne vej skulle igennem, Helenelyst, er blevet udstykket til boliger. Denne manglende ringvej kunne udover at fjerne den gennemkørende trafik fra Langdalsvej/Truevej også være blevet adgangsvej til Tulipgrunden fra den vestlige side.
'Ring 3' er den nord-/sydgående trafik. Trafik til den planlagte pendlerstation er fra vest mod øst. Lige der hvor disse to trafikstrømme mødes på Langdalsvej/Truevej, kommer så trafikken fra Tulipgrunden. Den 'rigtige' Ring 3, yderst til venstre, kom desværre aldrig.

Tidligere ønsker overhørt

Rådmanden og hans forgængere er ved en del borgermøder gennem flere år blevet præsenteret for ønsket om at give regionaltoget et stoppested/trinbræt i Brabrand. Desværre har både rådmænd, politikere og forvaltning indtil nu tilsyneladende været enten tonedøve, døve, glemsomme eller bare uvirksomme!
Men nu kan Brabrand pludselig få en hel station. Og samtidig få oceaner af uvedkommende trafik oven i den nuværende rigelige mængde trafik. Jeg siger tak, men nej tak! Længere ud med pendlerstationen!

null

Publiceret 18 February 2016 13:30

SENESTE TV

År 2014 kommer på museum

Endnu en ny gade er på tegnebrættet i Den Gamle By. Ved siden af 1927- og 1974-bydelen kommer der en 2014-gade bestående af to forskellige hjem – singlekvindens og kernefamiliens – samt fem butikker.

"2014 er hundredåret for Den Gamle Bys stiftelse, derfor synes det oplagt at lave et nedslag der," siger museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard.

"Desuden har vi haft et ønske om, at sende vores gæster på en rejse baglæns gennem tiden. Når 2014-gaden er færdig i 2020/21, vil den være det første, vores gæster møder, når de træder ind i Den Gamle By. 2014 er tæt på nutiden, og størstedelen af vores gæster vil derfor kunne genkende rigtig meget herfra. På den måde går de fra en tryg base og videre til noget, som deres bedsteforældre måske kender og husker. Og så videre derfra og mange hundrede år tilbage i tiden," fortæller hun.

Et moderne familiebegreb

Familiebegrebet er en af de ting, man i Den Gamle By har ønsket at vise, hvordan udvikler sig op igennem tiden.

"Vi har foretaget nogle nedslag i familiehistorien. I 1974 fokuserer vi på den klassiske kernefamilie og - i den helt gamle del af museet - på den udvidede husstand. I 2014-gaden har vi valgt at fokusere på singlekvinden og den moderne kernefamilie, regnbuefamilien, for via dem at illustrere, hvordan opfattelsen af måden at være familie på har ændret sig og er blevet mere elastisk," forklarer Anna Wowk Vestergaard.

Singlekvinden og regnbuefamilien har hun fundet via annoncering på Den Gamle Bys hjemmeside, sociale medier og netværk.

"Jeg har haft kontakten med vores to familier fra starten af projektet og står for at indsamle effekter til at genskabe deres hjem, som de så ud for fire år siden, i den kommende 2014-gade."

Registrering af ejendele

Det kan være svært og yders tidskrævende at indsamle selv simple brugsgenstande og dagligvarer fra år tilbage - også selv om der i dette tilfælde kun er tale om et spring på fire år.

"Da vi havde fundet vores to familier i 2014, foretog vi en registrering af, hvad de havde i deres hjem, så vi havde en indsamlingsliste over alle deres ejendele. Vi indledte i samme ombæring et samarbejde med blandt andre Dansk Supermarked, Thiese, Arla og Coop for at sikre, vi kunne skaffe de autentiske effekter. For eksempel går vores regnbuefamilie meget op i økologi, så vi har fået en del økologiske Änglamark produkter og tomme emballager fra Coop," fortæller museumsinspektøren.

"Hver gang vores familier har skiftet ud i hjemmet, har de doneret det brugte til os. Et af regnbuefamiliens tre børn er flyttet hjemmefra og har solgt sine møbler til os. Og nogle af familiens hvidevarer er gået i stykker, så dem har vi også overtaget."

Den detaljerede liste over, hvad familierne havde i deres hjem i 2014, ligger på Den Gamle Bys hjemmeside.

"Vi får rigtig mange henvendelser fra både producenter og privatpersoner, som gerne vil hjælpe med effekter. Folk kan godt lide tanken om, at tingene får nyt liv på museet," siger Anna Wowk Vestergaard.

Tre butikker

To af de fem butikker i 2014-gaden kommer til at invitere besøgende ind for at 'smage på historien’.

"Den ene bliver et pizzeria. Pizza er jo vores smørrebrød anno 2014. Med pizzeriaet illustrerer vi, hvordan det er blevet mainstream at spise på gaden, samtidig med at vi skaber en genkendelig smagsoplevelse hos vores gæster. Den anden butik bliver en luksus isbutik, hvor vi forestiller os, der skal være brunt papir i ruderne om vinteren med en opfordring til at købe isen på nettet. På den måde får vi også introduceret nethandlen," forklarer Anna Wowk Vestergaard.

"Herudover kommer der tre facadebutikker. En 7eleven som er med til at fortæller dagligvarehandlens historie. Og et solcenter. Solcentret er et eksempel på noget, der fylder meget i en tid, og så stort set forsvinder. Fuldstændig som i 1974, hvor der var røg alle vegne - også indenfor i lejligheder og på arbejdspladser," fortsætter hun.

Den sidste butik på den nye gade bliver en kombineret bank og ejendomsmægler.

"Rigtig mange filialer lukkede i 2014, da mere og mere sker via nettet - derfor en bank. Og ejendomsmægleren giver os mulighed for via ejendomsannoncer at illustrere villaer og parcelhuse fra den tid, som vi ellers ikke har plads til," fortæller Anna Wowk Vestergaard.

Den nye 2014-gade skal ligge ved den nuværende pavillon-indgang ned mod Ceres krydset.

"2014-gaden kommer til at ligge på Dronning Margretes gade, som ligesom kommer til at lukke området med de forskellige bydele af og slutte ringen. Eller i dette tilfælde: karréen."