Fællesrådets appel:

Lav en smallere vej

Brabrand Fællesråd undrer sig over, at man ikke gør vejene smallere, når man alligevel har maskinerne i gang

Af
Louise Nyvang Burmeister

Nu maskinerne alligevel har brækket fortov op for at lave en kombineret cykel- og gangsti, håber fællesrådet i Brabrand, at vejene også gøres smallere.
I øjeblikket graves kabler og ledninger op af jorden og samtidig gøres plads til den nye sti. Det arbejde står på i de kommende seks måneder.
Fællesrådet i Brabrand undrer sig over, at man ikke samtidig gør de store veje, Langdalsvej, J.P. Larsens Vej og Truevej smallere for derved at sænke hastigheden.
“Det er en Aarhus-historie. Når man alligevel graver det hele op og generer folk i seks måneder, så lav da en mere fremtidssikret løsning. Det her, de har gang i nu, er en fattigmands-løsning,” mener Holger L. Strøm, der er formand for Brabrand Fællesråd.
Rådet har i gennem længere tid gjort opmærksom på at, der bliver kørt for stærkt på specielt Langdalsvej, hvor man kun må køre 50 km/t. Kommunens egne målinger fra juni sidste år viser, at over halvdelen af bilerne på vejen kører for stærkt.
“Udformningen af vejene gør, at bilister og tung trafik ikke er opmærksomme på, at vejene er i byzone,” siger Holger L- Strøm, der dog meget positiv over for ideen om at lave en cykelsti på vejene.
“Det er en ok-løsning, hvis man kunne gøre det på en dag. Men nu sætter man gang i utroligt meget arbejde. Og hvorfor vælger man så ikke også at flytte kantstenen 40 centimeter ind på vejen i hver side? Det er en oplagt mulighed for at løse flere problematikker på én gang og dermed udnytte kommunens ressourcer bedst muligt,” siger Holger L. Strøm.
På et normalt fortorv er der to fliser at gå på, men på den nye kombinationssti, bliver der kun en.
“Man kan let komme til at træde ud på cykelstien, og det kan betyde, at folk bliver presset ud på vejen,” siger Pernille Sølvhøj, der er medlem af Trafikgruppen Sikker Skolevej.
“Vi frygter, at en kombinationssti kan få bilisterne til at hæve farten yderligere,” siger hun.

Grebet muligheden

Carsten Thomsen, der er projektleder ved Center for Byens Anvendelse, forklarer, at vejarbejdet ikke er den store udgift for kommunen.
“Grunden til, at det ser voldsomt ud, er, at der er ledninger til både høj- og lavspænding, og fibernet, der skal udskiftes. Men det har intet med os at gøre. Vi har grebet den mulighed til at lave kombinationsstien,” siger Carsten Thomsen.
Skulle vejen samtidig gøres smallere, ville det være et væsentligt større arbejde, forklarer han:
“Så skulle vi også flytte kantstenene og lave en ny vejafvanding. Det vil være væsentligt dyrere for kommunen.”
Han forstår godt bekymringen over det smalle fortov:
“Det optimale ville være bredt fortov og bred cykelsti, men inden for vores budgetramme er det her den bedste løsning,” siger han.

Publiceret 17 February 2016 12:00

SENESTE TV