Borgermøde:

Hvor mener du, letbanen skal gå?

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde 26. januar om letbanens linjeføring fra midtbyen og til Brabrand

Letbanens etape 'Aarhus Ø–Brabrand' er lige nu ved at blive planlagt, og i den forbindelse inviterer Aarhus Kommune borgerne og erhvervsliv til borgermøde, hvor det er muligt at stille spørgsmål og diskutere letbanens linjeføring gennem midtbyen til Brabrand.
Hvor skal letbanens stoppesteder fra Aarhus Ø til Brabrand placeres? Skal taxaholdepladserne ved banegården flyttes til Jægergårdsgade? Hvordan tager man bedst hensyn til Rådhuspladsens fredning? Og skal letbanen føres gennem Vester Allé og Thorvaldsens Gade eller Nørre Allé og Vesterbro Torv?
Aarhus Kommune inviterer tirsdag den 26. januar til borgermøde, hvor netop disse spørgsmål og mange flere er til debat.
Det indledende arbejde med letbanens næste etape fra Aarhus Ø til Brabrand er gået i gang, men inden anlægsarbejdet påbegyndes, skal letbanens eventuelle påvirkninger på miljøet og omgivelserne undersøges og kortlægges i en VVM-redegørelse.
Diskussionen om letbanens næste etape tager udgangspunkt i et debatoplæg med billeder, kort, visualiseringer og spørgsmål, som borgere og erhvervsliv kan forholde sig til.
Alle er velkomne til borgermødet, og ønsker man mere information eller at bidrage med kommentarer til letbanens etape Aarhus Ø–Brabrand, kan man læse mere på www.aarhus.dk/vvmletbane.
-lny

Borgermøde

Borgermøde om letbanens etape 'Aarhus Ø-Brabrand'

Tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 19-21

Rådhushallen, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.

Tilmelding til haue@aarhus.dk

Publiceret 22 January 2016 11:30

SENESTE TV