Ny togbane ved Solbjerg:

Aarhus Kommune taler med to tunger

Teknik- og Miljørådmanden siger én ting. Det politiske flertal siger en anden

Teknik- og Miljøafdelingen i Aarhus Kommune er kommet med et udkast til et høringssvar til Banedanmarks VVM-redegørelse for en ny togbane mellem Hovedgård og Hasselager. Den nye bane er en forudsætning for realisering af den såkaldte timemodel, der vil reducere rejsetiden mellem Odense og Aahus til en time.

Banedanmark har foreslået tre forskellige linjeføringer, der går henholdsvis gennem Solbjerg by samt vest for og øst for byen. Men ingen af disse linjeføringer er acceptable, skriver kommunen i det foreløbige høringssvar, fordi de påvirker natur, miljø og menneskers liv alt for voldsomt.

Aarhus Kommune kritiserer samtidig, at Banedanmark har begyndt VVM-processen lang tid før, projektet kan føres ud i livet. Det betyder ifølge kommunen, at beboerne langs linjeføringerne allerede fra begyndelsen af 2016 er blevet negativt påvirket og har haft svært ved at sælge deres huse, selvom projektet tidligst vil gå i gang i 2026.

LÆS OGSÅ: Solbjerg: Fri os for højhastighedstoge

Det bekymrer kommunen, at borgerne i Solbjerg-området i de kommende mindst 10 år skal leve med et arealudlæg langs den valgte linjeføring, hvor der ikke kan gennemføres nye initiativer.

Hvis partierne bag timemodellen (Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) fastholder beslutningen om at gennemføre timemodellen, der er meget omdiskuteret, ønsker Aarhus Kommune en helt anden linjeføring end de tre foreslåede, så færre mennesker påvirkes negativt af arealudlægning.

Flertal modsiger rådmanden

Så langt så godt, men der er ikke politisk flertal i byrådet bag det ovenfor omtalte forslag til høringssvar, som er udarbejdet af Teknik- og Miljø, der har Venstres Bünyamin Simsek som rådmand.

Ved behandlingen af kommunens høringssvar på dagens byrådsmøde slog venstrefløjspartierne fast, at de bakker op om timemodellen og en ny bane, der kører igennem eller lige udenom Solbjerg.

"Det er uheldigt og problematisk med et høringssvar fra rådmanden, når et flertal i byrådet ikke er enig," sagde Socialdemokratiets talsmand Ango Winther i byrådssalen.

Han sagde, at alle tre foreslåede linjeføringer har nogle negative effekter for borgerne i Solbjerg, men at der på den anden side er en række positive ting ved timedrift mellem Odense og Aarhus, som er med til at fremme og forbedre den kollektive trafik. Han udtrykte samtidig forståelse for den store modstand og bekymring, som projektet har vakt i Solbjerg:

LÆS OGSÅ: Solbjerg-borgere laver happening på rådhuset

"Jeg kan godt forstå borgernes bekymring om at få tog gennem baghaven, og vi appellerer til Folketinget om hurtigt at vælge, hvilken af de tre linjeføringer, man ønsker," sagde Ango Winther.

Også SF's Jan Ravn Christensen og Enhedslistens Keld Hvalsø bakkede op om en linjeføring ved Solbjerg, omend Keld Hvalsø udtrykte bekymring for støj og påvirkningen af grundvandet/rent drikkevand, som Teknik- og Miljø stiller spørgsmålstegn ved i sit høringssvar.

Jette Skive modsiger partitoppen

Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance bakker op om rådmandens høringssvar. Marc Perera Christensen fra Konservative kaldte timedrift-modellen for et luftkastel, han er grundlæggende imod.

"Det er fuldstændigt åndssvagt at køre henover Fyn for at komme mellem København og Aarhus," sagde han og tilføjede, at han meget hellere vil have en Kattegatforbindelse, der lander i Aarhus Havn og kobler sig på en Marselistunnel og videre til motorvejsnettet.

Nok så interessant var kommentaren fra Jette Skive fra Dansk Folkeparti, der jo er med i forligskredsen på Christiansborg, som går ind for timemodellen. Den lokale partifører fra DF er ikke enig med sine partifæller i Folketinget.

"Vi synes, det er meget væsentligt, at borgerne i Solbjerg ikke skal være gidsler, så vi bakker op om rådmandens udtalelse," sagde Jette Skive.

Høringsfristen var oprindeligt sat til 18. februar i denne sag, men Aarhus Kommune har fået udsat fristen til 16. marts, så der bliver tid til at viderebehandle kommunens høringssvar i Teknik- og Miljøudvalget.

Rådmand Bünyamin Simsek forventer dog ikke, at man når til enighed. Han forudser, at der udover kommunes 'officielle' høringssvar også kommer et høringssvar fra mindretallet, som han repræsenterer.

 

Publiceret 28 February 2018 19:00

Lokalavisen Aarhus nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Aarhus
SENESTE TV