Her kan du forvente vejarbejde i Aarhus

På grund af Europæisk Kulturhovedstad kommer der masser af vejarbejde i 2016. Se her hvor du kan forvente trafikgener

Der skal helst ikke være for mange forstyrrelser i gadebilledet i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad 2017, vil Aarhus Kommune udføre en del vejarbejde i 2016. Det betyder, at der kommer en del gener for trafikanterne, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.
Rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz, håber, at trafikanterne vil tage generne med godt humør, da den ekstra speed på anlægsarbejderne vil give pote på to områder senere.
”Aarhus skal tage sig ud fra sin bedste side i 2017, når vi skal være europæisk kulturhovedstad. Men vi kan selvfølgelig ikke sætte udviklingen i stå i et helt år, og der er som altid en del anlægsarbejder, som SKAL gennemføres. Vi giver den derfor lidt ekstra gas i 2016, og det kan betyde udfordringer for trafikanterne. Den gode nyhed er, at mange af arbejderne vil være med til at forbedre fremkommeligheden, når de er afsluttede, og samtidig vil 2017 blive et mere stille år,” siger han i en pressemeddelelse.
De mange anlægsarbejder i 2016 betyder ikke, at der slet ikke vil finde vejarbejder sted i Aarhus Kommune i 2017. Kommunen har blot tilrettelagt arbejdet, så der kun finder arbejder sted, som forstyrrer kulturårets arrangementer og det primære vejnet mindst muligt. I 2018 vil der igen blive sat fart på anlægsarbejderne. Der vil i 2016 blive brugt 323 millioner kroner, hvis det bliver godkendt i byrådet.

Viborgvej, kryds

Byrådet har afsat penge til kapacitetsforbedrende tiltag i de mest belastede kryds på Viborgvej.
Ombygning af krydset ved Runevej/Bredskiftevej er lige afsluttet. Ombygning af krydset ved Anelystvej og ombygning af rundkørslen ved Grydhøjparken til et signalreguleret kryds forventes at gå i gang i 2016 med de afsluttende arbejder i begyndelsen af 2017. Ombygningen af krydsene sker således, at de er forberedt til en senere udvidelse af Viborgvej til fire spor.

Oddervej/Ringvej Syd

Byrådet har besluttet at forbedre fremkommeligheden på Oddervej. Som et led i denne bestræbelse er der gennemført en forsøgslukning af Sandmosevej. En permanent løsning forudsætter en udvidelse af bredden på køresporet for at skabe bedre fremkommelighed på indfaldsvejen. Det forventes, at byrådet får forelagt forslag til permanent løsning i foråret 2016, hvorefter at projekteringen og udbud igangsættes.

Ringgaden, syd for Ringgadebroen

Der er behov for at forbedre kapaciteten på Ringgaden, syd for Ringgadebroen og frem til Marselis Boulevard, så den kan være et attraktivt alternativ til at køre gennem Midtbyen. Det forventes, at byrådet behandler en indstilling om udbygning til en fuld fire-sporet vej, således at anlægsprojektet kan gå i gang i foråret 2016.

Ringgaden, Silkeborgvej til Søren Frichs Vej

Nord for Ringgadebroen fra Silkeborgvej og frem til Søren Frichs Vej vil Ringgaden bliver udvidet fra fire til seks spor. Det er ligeledes med til at styrke Ringgaden som en af de store trafikårer i byen. Første etape omhandler forbedringer nord for Søren Frichs Vej, og anden etape vil forbedre krydset mellem Vestre Ringgade og Søren Frichs Vej. Der arbejdes på højtryk for at for få gennemført de anlægsarbejder, der kan genere trafikken i 2016, så generne i 2017 bliver færrest mulige.

Ringgadens sydlige hængsel

Ringgadeforbindelsen skal styrkes, så presset på Midtbyen lettes. Projektet for Ringgadens sydlige hængsel indeholder en ombygning af følgende lokaliteter: Baunes Plads, Stadion Allé. Ombygningen af området ved Joh. Baunes Plads medfører, at Søndre Ringgade forbindes direkte til Marselis Boulevard via et S-sving frem mod krydset. Samtidig forbedres pladsdannelsen, og aksen fra Sankt Lukas Kirke frem til Ceres Park & Arena opretholdes visuelt som en beplantet allé. De trafikale anlægsarbejder blev afsluttet i slutningen af 2015, mens de sidste beplantninger samt pladsbelægningen afsluttes i foråret 2016.

Dalgas Avenue/Chr. Filtenborgs Plads.

Signalanlægget på Chr. Filtenborgs Plads ombygges til et firbenet signalreguleret kryds, hvor primærretningen bliver Strandvejen/Dalgas Avenue. Der er igangsat en VVM for denne del af projektet, der vil blive gennemført i 2016 og 2017, derefter kan anlægsarbejder igangsættes i 2018.
Den rekreative forbindelse og Bernhardt Jensens Boulevard, Aarhus Ø I 2016 skal der etableres en såkaldt rekreativ forbindelse på strækningen fra Navitas til Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen). Denne etape består af en stiforbindelse og en kanal, som løber langs Letbanen. Kanalen leder hen til et nyt rekreativt havnebassin med et trappeanlæg ved Hjortholmsvej.
Som en del af etapen bliver der forbindelse fra Hjortholmsvej til Bernhardt Jensens Boulevard, og nye sti- og vejbroer vil gøre det lettere for bløde trafikanter at komme ud på Aarhus Ø. Bernhardt Jensens Boulevard anlægges fra Nørreportkrydset til Jette Tikøbs Plads. Med den nye Bernhardt Jensens Boulevard skabes mere sammenhængende vejsystem på Aarhus Ø.
-cko

null

Publiceret 27 January 2016 14:00

SENESTE TV