K:

Udlændinge i Aarhus skal tilpasse sig dansk kultur

Det Konservative Folkeparti i Aarhus vil gøre Aarhus til den første storby i Danmark uden parallelsamfund

Udlændinge skal tilpasse sig den danske kultur.
Østjyllands Politis hovedkvarter skal flyttes til Bautavej ved Gellerup.
Gellerup skal 'normaliseres' og andelen af borgere uden vestlig baggrund må højest være 25 procent i 2030.
Sådan lyder tre af 15 punkter i et politisk udspil fra Det Konservative Folkeparti i Aarhus, der skal løse 'problemerne' i byens ghettoområder, så Aarhus bliver den første storby i Danmark uden parallelsamfund.
"I de sidste mange år har vi set integrationsindsatsen i Aarhus blive værre. Bandekrig, parallelsamfund, kriminalitet og en de facto islamisk stat ambassade i Grimhøjmoskeen er med til at skabe et Aarhus, jeg som byrådsmedlem ikke vil se passivt på udvikle sig," siger Det Konservative Folkepartis borgmesterkandidat Marc Perera Christensen i en pressemeddelelse.
LÆS OGSÅ: Den Gamle By har en særlig plads i Marc Pereras hjerte
"Vi har et ansvar for at give vores by videre til vores børn og børnebørn som den trygge og familievenlige by, jeg selv har haft privilegiet af at vokse op i. Den fejlslagne integrationspolitik har ladt vores medborgere med ikke-vestlig baggrund i stikken. Vi har kort sagt udbetalt sociale ydelser til en gruppe mennesker, der som resultat af konsekvensløs politik er blevet tilskuere i eget liv. Det skal vi ikke acceptere," siger Perera.
Partiet opsummeret sin politik i 15 punkter, som indsatsen mod parallelsamfund i Aarhus skal bygge på: 
1. At ansvaret for integrationen først og fremmest er forældrenes og borgernes eget.
2. At formålet med integrationen på sigt er assimilation og dermed en udvanding af 'dem og os'
3. At store koncentrationer af borgere i få boligområder med en ikke vestlig er den største udfordring for integrationen.
4. Flytning af Østjyllands Politis hovedkvarter til Bautavej.
LÆS OGSÅ: Der skal en større skandale til at vælte Bundsgaard
Beskæftigelse:
5. At der konsekvent skal sanktioneres mod indvandrere, der ikke tager imod anviste job.
6. At der skal være et klart måltal for beskæftigelsen i ghettoområder i 2025, der får bydelene op på niveau med resten af kommunen.
Normalisering af Gellerup/Toveshøj:
7. At Gellerup skal normaliseres og andelen af borgere med en ikke vestlig baggrund maksimalt må være 25 procent i 2030.
8. At tryghedsgarantien i helhedsplan Gellerup/Toveshøj afskaffes.
9. At planerne om en stormoske i Gellerup og nærområdet lægges permanent død. 
LÆS OGSÅ: 248 nye private boliger i Gellerup
Helhedsplaner i familiehøjde:
10. At der skal udarbejdes helhedsplaner i familiehøjde med udgangspunkt i børnenes skolegang.
11. At oplandsbyer og lokalsamfund gennem målrettede etablering af alment boligbyggeri og indsatser medvirker til spredningen af borgere med en ikke vestlig baggrund.
12. At civilsamfundet i lokalområdet skal inddrages i integrationen af nye tilflyttere.
 
Antiradikalisering:
13. At Grimhøj-moskeen skal lukkes.
14. At Aarhus skal tage afstand fra sharia og islamismen i alle dens afskygninger.
15. At social kontrol ikke skal accepteres i Aarhus.
jr
 

Publiceret 14 November 2017 07:15

SENESTE TV