Debat:

Bevar den lokale indflydelse udenfor Aarhus

Af
Michael Krogh Hansen (S) kandidat til KV17 Engtoftevej 6 Hjortshøj

Jeg var 24. oktober deltager i en paneldebat arrangeret af Fællesrådet i Hjortshøj. Stort set alle partier, der er opstillet til det kommende valg til byrådet i Aarhus, var til stede ved mødet, hvor der var både god deltagelse og stemning.
Borgerne i Hjortshøj var meget naturligt optaget af, at de kan bevare et godt og trygt miljø i Hjortshøj, og at de kan få lokal indflydelse på hvilken udvikling, der kommer til at ske i området. Dette hvad enten der er tale om indkøbsmuligheder (centerdannelse) bevarelse af grønne områder, udbygning af Virupskolen eller påbegyndelse af det nye Multihus i Hjortshøj. Et projekt, hvor de lokale kræfter har udført et meget stort arbejde for at indsamle midler til det nye hus, som Hjortshøj har så hårdt brug for.
Et af de store emner på mødet var bevarelse af den såkaldte Østergårdsgrund, hvor der ligger planer om, at der skal bygges huse på grunden. En stor del af borgerne i Hjortshøj ønsker imidlertid at bevare grunden som et grønt område og udvikle det til en lille bypark til glæde og gavn for borgerne i Hjortshøj.
Jeg forstår til fulde den usikkerhed, der kan være hos en stor del af Hjortshøj-borgerne. Aarhus vokser i disse år med cirka 4.500 nye borgere hvert år, og der skal selvfølgelig bygges boliger til alle de nye, der kommer til kommunen. Men vi skal passe meget på, udbygningen ikke kommer til at gå udover de mindre bysamfund, der ligger udenfor og omkring Aarhus. Vi skal værne om disse samfund, så de fortsat kan være attraktive valg for de, der ikke vil bo inde i selve storbyen.
Jeg bor selv i Todbjerg og vil gøre, hvad jeg kan for at sikre borgerne den maksimale indflydelse på, hvordan deres lokalsamfund eventuelt skal udbygges.
Derfor er jeg også glad for tilsagnet fra teknik og miljø om, at der ikke tages endelig stilling til eventuel byggeri på Østergårdsgrunden, før dette har været til grundig drøftelse hos borgerne i Hjortshøj. Jeg er overbevist om, at der lyttes til deres holdninger, og jeg vil som byrådsmedlem gøre, hvad jeg kan for, at der tages maksimalt hensyn til de lokale røster, uanset om det er i Mårslet, Hjortshøj, Todbjerg eller andre af vores lokalsamfund rundt om Aarhus.
 

Publiceret 10 November 2017 06:00

SENESTE TV

År 2014 kommer på museum

Endnu en ny gade er på tegnebrættet i Den Gamle By. Ved siden af 1927- og 1974-bydelen kommer der en 2014-gade bestående af to forskellige hjem – singlekvindens og kernefamiliens – samt fem butikker.

"2014 er hundredåret for Den Gamle Bys stiftelse, derfor synes det oplagt at lave et nedslag der," siger museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard.

"Desuden har vi haft et ønske om, at sende vores gæster på en rejse baglæns gennem tiden. Når 2014-gaden er færdig i 2020/21, vil den være det første, vores gæster møder, når de træder ind i Den Gamle By. 2014 er tæt på nutiden, og størstedelen af vores gæster vil derfor kunne genkende rigtig meget herfra. På den måde går de fra en tryg base og videre til noget, som deres bedsteforældre måske kender og husker. Og så videre derfra og mange hundrede år tilbage i tiden," fortæller hun.

Et moderne familiebegreb

Familiebegrebet er en af de ting, man i Den Gamle By har ønsket at vise, hvordan udvikler sig op igennem tiden.

"Vi har foretaget nogle nedslag i familiehistorien. I 1974 fokuserer vi på den klassiske kernefamilie og - i den helt gamle del af museet - på den udvidede husstand. I 2014-gaden har vi valgt at fokusere på singlekvinden og den moderne kernefamilie, regnbuefamilien, for via dem at illustrere, hvordan opfattelsen af måden at være familie på har ændret sig og er blevet mere elastisk," forklarer Anna Wowk Vestergaard.

Singlekvinden og regnbuefamilien har hun fundet via annoncering på Den Gamle Bys hjemmeside, sociale medier og netværk.

"Jeg har haft kontakten med vores to familier fra starten af projektet og står for at indsamle effekter til at genskabe deres hjem, som de så ud for fire år siden, i den kommende 2014-gade."

Registrering af ejendele

Det kan være svært og yders tidskrævende at indsamle selv simple brugsgenstande og dagligvarer fra år tilbage - også selv om der i dette tilfælde kun er tale om et spring på fire år.

"Da vi havde fundet vores to familier i 2014, foretog vi en registrering af, hvad de havde i deres hjem, så vi havde en indsamlingsliste over alle deres ejendele. Vi indledte i samme ombæring et samarbejde med blandt andre Dansk Supermarked, Thiese, Arla og Coop for at sikre, vi kunne skaffe de autentiske effekter. For eksempel går vores regnbuefamilie meget op i økologi, så vi har fået en del økologiske Änglamark produkter og tomme emballager fra Coop," fortæller museumsinspektøren.

"Hver gang vores familier har skiftet ud i hjemmet, har de doneret det brugte til os. Et af regnbuefamiliens tre børn er flyttet hjemmefra og har solgt sine møbler til os. Og nogle af familiens hvidevarer er gået i stykker, så dem har vi også overtaget."

Den detaljerede liste over, hvad familierne havde i deres hjem i 2014, ligger på Den Gamle Bys hjemmeside.

"Vi får rigtig mange henvendelser fra både producenter og privatpersoner, som gerne vil hjælpe med effekter. Folk kan godt lide tanken om, at tingene får nyt liv på museet," siger Anna Wowk Vestergaard.

Tre butikker

To af de fem butikker i 2014-gaden kommer til at invitere besøgende ind for at 'smage på historien’.

"Den ene bliver et pizzeria. Pizza er jo vores smørrebrød anno 2014. Med pizzeriaet illustrerer vi, hvordan det er blevet mainstream at spise på gaden, samtidig med at vi skaber en genkendelig smagsoplevelse hos vores gæster. Den anden butik bliver en luksus isbutik, hvor vi forestiller os, der skal være brunt papir i ruderne om vinteren med en opfordring til at købe isen på nettet. På den måde får vi også introduceret nethandlen," forklarer Anna Wowk Vestergaard.

"Herudover kommer der tre facadebutikker. En 7eleven som er med til at fortæller dagligvarehandlens historie. Og et solcenter. Solcentret er et eksempel på noget, der fylder meget i en tid, og så stort set forsvinder. Fuldstændig som i 1974, hvor der var røg alle vegne - også indenfor i lejligheder og på arbejdspladser," fortsætter hun.

Den sidste butik på den nye gade bliver en kombineret bank og ejendomsmægler.

"Rigtig mange filialer lukkede i 2014, da mere og mere sker via nettet - derfor en bank. Og ejendomsmægleren giver os mulighed for via ejendomsannoncer at illustrere villaer og parcelhuse fra den tid, som vi ellers ikke har plads til," fortæller Anna Wowk Vestergaard.

Den nye 2014-gade skal ligge ved den nuværende pavillon-indgang ned mod Ceres krydset.

"2014-gaden kommer til at ligge på Dronning Margretes gade, som ligesom kommer til at lukke området med de forskellige bydele af og slutte ringen. Eller i dette tilfælde: karréen."