Ny institution til Skødstrup og en mere på vej

’Junibakken’ er bygget på Tronkærgårdsvej, så den i fremtiden kan tilpasse sig efterspørgslen i området

Af
Af Kim Skovrup Andersen

Det vakte stor glæde, da den tiende afdeling i Skødstrup Dagtilbud, 'Junibakken', blev indviet i fredags. Ikke alene er 'Junibakken' en moderne og fleksibel institutionsafdeling, der er tegnet og bygget efter den pædagogiske praksis, personalet lægger for dagen. 'Junibakken' er også længe ventet, da den allerede har åbnet dørene for 36 børn og dermed taget en del af presset på pladsmanglen i Skødstrup.
Dagtilbudsleder i Skødstrup Dagtilbud Else Kjær var ikke overraskende tilfreds med, at flere Skødstrup-børn kan få tilbudt en plads tæt på deres hjem.
”Jeg er glad for, at vi med udvidelsen af Skødstrup Dagtilbud er med til at sikre, at flere Skødstrup-børn kan få plads i vores lokalområde. Det giver mulighed for at etablere fællesskaber og venskaber for børn og forældre, der kan fortsætte, når børnene forlader dagtilbuddet for at begynde på Skødstrup Skole,” siger dagtilbudsleder Else Kjær.
Børnetallet i Skødstrup er stødt stigende. Ventelisten er blevet betydeligt kortere, idet arkitekturen på 'Junibakken' er så smidig, at bygningen kan tilpasses den aktuelle efterspørgsel i byen.
'Junibakken' har kostet 12 millioner kroner at bygge og er oprindeligt tænkt som en aldersintegreret institution for børn i alderen 0-6 år, men da efterspørgslen på dagpleje- og vuggestuepladser i øjeblikket er stor, åbnede 'Junibakken' 16. juni op som ren vuggestueafdeling for 36 vuggestuebørn. De børn, der begynder i 'Junibakken', kan på den måde blive der, indtil de skal i skole, så institutionen vokser med dem og på sigt bliver til en aldersintegreret institution med plads til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Rutineret leder

'Junibakken' er inspireret af Astrid Lindgrens univers, og i spidsen for afdelingen står tidligere leder for Børnehuset Myrhøjen gennem 23 år, Birthe Hedegaard Jensen.
”Børnene i 'Junibakken' får mulighed for at afprøve noget nyt og overskride grænser. Som Pippi siger: 'Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt',” siger hun.
Til stede ved indvielsen var forældre, medarbejdere, samarbejdspartnere, lederteamet, områdechef Trine Verner Jensen og andre, der har bidraget i forbindelse med planlægningen og opførelsen af Junibakken til indvielse. Efter planen vil endnu en institution i Skødstrup Dagtilbud skyde op af jorden på Ny Studstrupvej i begyndelsen af 2019. Her bliver der plads til 96 børn fordelt på 36 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Forventet pris er 18 millioner kroner, oplyser Bjørn Sømod, som er fuldmægtig i planlægningsafdeling i Børn og Unge-magistraten.
“Den nyåbnede institution på Tronkærgårdsvej og den af byrådet vedtagne kommende institution på Ny Studstrupvej forventes at kunne dække behovet i Skødstrup fremover, med mindre der kommer nye store boligudbygningsområder til, som ikke allerede er indregnet i prognosen,” siger Bjørn Sømod.
Han oplyser, at der i øjeblikket bliver passet 527 børn i Skødstrup, mens 139 børn passes uden for Skødstrup. Heraf langt hovedparten i Skæring. Det har vist sig, at mange af de forældre, som får deres børn passet i Skæring er blevet så glade for det, at de har afslået tilbud om en ny plads i Skødstrup.

Birthe Hedegaard Jensen bliver leder for ’Junibakken’.

Birthe Hedegaard Jensen bliver leder for ’Junibakken’.

Publiceret 04 September 2017 19:00

Lokalavisen Aarhus nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Aarhus
SENESTE TV