Fodboldfusion:

Farvel til Skovbakken Kvindefodbold

Skovbakken Kvindefodbold og VSK Aarhus fusionerer i et ambitiøst fodboldprojekt fra 1. juli

Af
Af Kim Skovrup Andersen

Gennem det sidste halve år har nøglepersoner i Skovbakken Kvindefodbold og VSK Aarhus afdækket mulighederne for et tættere samarbejde, og muligheden for at samle fodboldaktiviteterne på, og omkring, Vejlby-Risskov Centeret. Arbejdet udmøntede sig i en fælles indstilling fra de to bestyrelser til deres medlemmer om at fusionere de to klubber til en fælles klub under navnet VSK Aarhus fra 1. juli 2017.
Medlemmerne har, stort set enstemmigt, stemt bestyrelsernes indstilling igennem på to ekstraordinære generalforsamlinger, og forleden var Jyllands største fodboldklub derfor en realitet.

1.200 medlemmer

Med sine godt 1.200 medlemmer vil den nye fusionsklub blive Jyllands største fodboldklub, hvilket ifølge den nye bestyrelsesformand Leif Gjørtz Christensen er med til at give unikke nye muligheder:
”Foreningslivet er konstant under pres, da samfundstendenserne har skabt en skærpet konkurrence om børn og unge. Der stilles nye økonomiske og facilitetsmæssige krav til at drive og spille fodbold på elite- og talentniveau og det kræver et stærk administrativt fundament for at sikre det gode fodboldtilbud. En klub med den volumen VSK Aarhus får, vil i langt højere grad, end hvis vi stod hver for sig, have mulighederne for at imødekomme disse udfordringer. Det er ambitionen, at vi i fællesskab kan skabe et unikt fodboldmiljø, som er attraktivt for fodboldspillere af begge køn på både elite-, talent- og breddeniveau, og dette skal understøttes af et stærkt trænerudviklingsmiljø, der sikrer kvaliteten på fodboldbanerne.”
Denne opfattelse deles af den kommende næstformand Marie Greve, som kommer fra en position som formand i Skovbakken Kvindefodbold:

Samler kræfterne

”Det er vores opfattelse, at det også for kvindefodbolden er den rigtige løsning at samle kræfterne. Udover en masse synergieffekter på faciliteter, organisatoriske nøglefunktioner og økonomiske rammer, så er det centrale for Skovbakken Kvindefodbold, at vi, i en ny fusionsklub får muligheden for at skabe et unikt kvindemiljø, hvor vi som en af de første klubber kan skabe et elitemiljø med både 1. division og 3F-liga. Herudover skal 'projekt pigefodbold' være en centralt pille i den nye fusionsklub, hvor DBU's pige- og kvindeindsats skal understøttes på både børne- og ungdomsniveau, hvor vi sammen med det stærke drengeungdoms setup kan styrke den sportslige linje og struktur.”
Den nye fusionsklub fortsætter under navnet Vejlby Skovbakken Aarhus, som har den officielle forkortelse VSK Aarhus. Den nye bestyrelse er sammensat af folk fra de to nuværende bestyrelser, samt nye ansigter, der kan understøtte samorganiseringen af de to klubber under en ny fælles klubidentitet. Den nye bestyrelse tiltræder officielt først til sommer, men de trækker allerede nu i arbejdstøjet for at skabe de bedste forudsætninger for at udnytte mulighederne bedst muligt, når den nye fusionsklub starter op til sommer.

null

Publiceret 14 February 2017 06:00

Lokalavisen Aarhus nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag Lokalavisen Aarhus
SENESTE TV