Letbane-arbejde forstyrrer nord-trafik

Aarhus Letbane fortsætter arbejdet med at lægge skinner i flere vejkryds. Fredag aften kommer turen til Lisbjerg, hvor letbanen skal passere Randersvej, lyder det i en pressemeddelelse fra Aarhus Letbane.
Arbejdet med at lægge letbaneskinner tværs over Randersvej syd for Lisbjerg begynder fredag aften 27. maj klokken 20. Arbejdet vil medføre gener for trafikanterne.
Skinnerne er en del af den nye letbanestrækning, der løber fra Aarhus H, langs den nye havnefront og frem til Lisbjerg via Nørrebrogade, Randersvej, Olof Palmes Allé og Skejby. I Lisbjerg bliver letbanen en del af den nye Lisbjerg Bygade - et nyt byområde med både bolig og erhverv.
Derfor etableres også en ny lysregulering på Randersvej, der udvides med svingbaner mod både den nye Lisbjerg Bygade og bydelen Nye.
Arbejdet begynder med opstilling af trafikskilte og markering af midlertidige vejbaner for trafikken. For at mindske generne for trafikanterne mest muligt, har Aarhus Kommune givet Aarhus Letbane dispensation til at arbejde døgnet rundt.
Opgaven med at etablere letbaneskinner tværs over Randersvej forventes at vare cirka en måned. I forlængelse heraf fortsætter anlægsarbejdet med en udjævning af Randersvej, så vejtrafikken fortsat kan krydse letbanesporene sikkert og komfortabelt uden behov for at reducere den eksisterende fartgrænse på 60 km/t.
Det samlede anlægsarbejde forventes afsluttet ved udgangen af 2016.
For at bevare muligheden for at køre på Randersvej i anlægsperioden er arbejdet delt op i to faser: I fase ét afspærres Randersvej i nordgående retning, mens den sydgående retning mod Aarhus afspærres i fase to.
I begge faser opstilles midlertidig lysregulering, så trafikken på skift benytter den ene vejbane.
Bilister må derfor indstille sig på, at der særligt i myldretiderne kan forekomme forsinkelser. For at reducere forsinkelser mest muligt opstilles der trafiktavler, der angiver alternative ruter./CSJ

Publiceret 26 May 2016 14:00

SENESTE TV