Letbane-byggeri:

Så er den gal på Nehrus Allé

Arbejdet med at lægge skinner i nogle af Aarhus’ mest trafikerede vejkryds fortsætter. I weekenden kommer turen til krydset Randersvej – Nehrus Allé.

Arbejdet med at lægge skinner i nogle af Aarhus' mest trafikerede vejkryds fortsætter. I weekenden kommer turen til krydset Randersvej – Nehrus Allé.
For at genere trafikanterne mindst muligt vil en del af arbejdet blive udført om aftenen og om natten. Der kan være tale om en del støj, da asfalten skal fjernes, inden man kan grave krydset op.
 Aarhus Kommune har givet dispensation til, at der kan arbejdes døgnet rundt i krydset.
Arbejdet forventes at vare ca. en måned og begynder med opstilling af trafikskilte. Hen over weekenden graves vejkrydset op, hvorefter der støbes et fundament af beton. Efterfølgende lægges der skinner i krydset, der støbes ned i endnu et lag beton. Til sidst asfalteres krydset, så skinnerne er i niveau med vejen.
I de første to uger af arbejdet vil det ikke være muligt at svinge til venstre fra Nehrus Allé ud på Randersvej eller fortsætte lige ud mod Nydamsvej.
I de to sidste uger af arbejdet vil det ikke være muligt at dreje til venstre fra Nydamsvej ud på Randersvej.
Der opstilles trafiktavler i krydset og anvises alternative ruter for trafikanterne. Når anlægsarbejdet er afsluttet, bliver det igen muligt at svinge til venstre i krydset.
Særligt i den første weekend kan anlægsarbejdet medføre en del støj – også om natten. Det skyldes, at asfalten skal fjernes, inden man kan grave krydset op.
Arbejdet i krydset Randersvej – Nehrus Allé er én af flere krydsninger, som Aarhus Letbane skal udføre i 2016. De øvrige er:
• Nørrebrogade – Knudrisgade
• Nørrebrogade – Vennelyst Blvd.
• Olof Palmes Allé – Brendstrupgaardsvej
• Randersvej ved Stjernepladsen
• Randersvej – Ringgaden
• Randersvej – Ringvejen
• Randersvej – Stockholmsgade
• Randersvej v. Lisbjerg
Rækkefølgen er ikke endeligt fastlagt. Senere følger vejkrydsene på Kystvejsstrækningen samt Nørreport ved Mejlgade.
/LNB

null

Publiceret 13 April 2016 15:30

SENESTE TV