Letbanen udfører natarbejde i det centrale Aarhus

17. marts begynder arbejdet med at anlægge det andet af letbanens to spor på strækningen fra Nørreport til Skejby. For at genere trafikken mindst muligt udføres arbejdet om natten

I februar skrev Aarhus Letbane historie, da det første spor til den nye letbane blev etableret i det centrale Aarhus. Det skete på Nørrebrogade, hvor letbanen forløber i to spor midt på vejen.
Nu er turen kommet til de resterende spor på hele strækningen fra Nørreport til Skejby. Arbejdet er fordelt på to opgaver:
Først støbes fundamentet til skinnerne. Dette arbejde begynder torsdag 17. marts på Nørrebrogade, hvor der hældes beton på til fundamentet.
Betonen kommer med betonkanonlastbiler der holder i det sydgående overhalingsspor på Nørrebrogade fra Nørregade til Vennelyst Boulevard, mens de leverer deres last. Senere udvides dette arbejde til at omfatte hele den nye letbanestrækning fra Nørreport til Skejby.
 
 

Arbejdet udføres om natten

For at genere trafikken mindst muligt, har Aarhus Kommune givet tilladelse til, at arbejdet - ud over det nuværende tidsrum mellem klokken 7 og 18 - også kan udføres fra klokken 20 om aftenen til 5 om morgenen. Der vil blive taget hensyn til de omkringboende naboer, men arbejdet kan medføre gener i form af støj og lys fra lastbilerne.
Når fundamentet er støbt, venter den næste opgave med etablering af skinner, der støbes i endnu et lag beton. Dette arbejdes udføres på et senere tidspunkt og vil også blive udført om natten for et genere trafikken mindst muligt. Arbejdet med at anlægge skinner fra Nørreport til Skejby ventes afsluttet med udgangen af juli.
Skinnetypen, der benyttes til letbanen på Nørrebrogade, er et såkaldt 'slab track'. Det betyder, at skinnerne er støbt ned i beton som efterfyldes med et lag muld i niveau med overfladen. Efterfølgende giver det mulighed for at beplante letbanens spor med græs, og dermed skabe en grøn kile på strækningen fra havnen op ad Nørrebrogade og Randersvej til Skejby.
/KSA
 
 
 

Om Aarhus Letbane

Aarhus Letbane kører i Aarhus og omegn i 2017 og er ét af flere større byudviklingsprojekter, som bidrager til Aarhus' forvandling fra verdens mindste storby til en metropol. Aarhus Letbane har omfattende betydning for såvel trafikafvikling og byudvikling i hele regionen og har desuden stor bevågenhed såvel lokalt som nationalt, fordi Letbanen bliver den første af sin slags i Danmark.

Publiceret 15 March 2016 15:15

SENESTE TV

År 2014 kommer på museum

Endnu en ny gade er på tegnebrættet i Den Gamle By. Ved siden af 1927- og 1974-bydelen kommer der en 2014-gade bestående af to forskellige hjem – singlekvindens og kernefamiliens – samt fem butikker.

"2014 er hundredåret for Den Gamle Bys stiftelse, derfor synes det oplagt at lave et nedslag der," siger museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard.

"Desuden har vi haft et ønske om, at sende vores gæster på en rejse baglæns gennem tiden. Når 2014-gaden er færdig i 2020/21, vil den være det første, vores gæster møder, når de træder ind i Den Gamle By. 2014 er tæt på nutiden, og størstedelen af vores gæster vil derfor kunne genkende rigtig meget herfra. På den måde går de fra en tryg base og videre til noget, som deres bedsteforældre måske kender og husker. Og så videre derfra og mange hundrede år tilbage i tiden," fortæller hun.

Et moderne familiebegreb

Familiebegrebet er en af de ting, man i Den Gamle By har ønsket at vise, hvordan udvikler sig op igennem tiden.

"Vi har foretaget nogle nedslag i familiehistorien. I 1974 fokuserer vi på den klassiske kernefamilie og - i den helt gamle del af museet - på den udvidede husstand. I 2014-gaden har vi valgt at fokusere på singlekvinden og den moderne kernefamilie, regnbuefamilien, for via dem at illustrere, hvordan opfattelsen af måden at være familie på har ændret sig og er blevet mere elastisk," forklarer Anna Wowk Vestergaard.

Singlekvinden og regnbuefamilien har hun fundet via annoncering på Den Gamle Bys hjemmeside, sociale medier og netværk.

"Jeg har haft kontakten med vores to familier fra starten af projektet og står for at indsamle effekter til at genskabe deres hjem, som de så ud for fire år siden, i den kommende 2014-gade."

Registrering af ejendele

Det kan være svært og yders tidskrævende at indsamle selv simple brugsgenstande og dagligvarer fra år tilbage - også selv om der i dette tilfælde kun er tale om et spring på fire år.

"Da vi havde fundet vores to familier i 2014, foretog vi en registrering af, hvad de havde i deres hjem, så vi havde en indsamlingsliste over alle deres ejendele. Vi indledte i samme ombæring et samarbejde med blandt andre Dansk Supermarked, Thiese, Arla og Coop for at sikre, vi kunne skaffe de autentiske effekter. For eksempel går vores regnbuefamilie meget op i økologi, så vi har fået en del økologiske Änglamark produkter og tomme emballager fra Coop," fortæller museumsinspektøren.

"Hver gang vores familier har skiftet ud i hjemmet, har de doneret det brugte til os. Et af regnbuefamiliens tre børn er flyttet hjemmefra og har solgt sine møbler til os. Og nogle af familiens hvidevarer er gået i stykker, så dem har vi også overtaget."

Den detaljerede liste over, hvad familierne havde i deres hjem i 2014, ligger på Den Gamle Bys hjemmeside.

"Vi får rigtig mange henvendelser fra både producenter og privatpersoner, som gerne vil hjælpe med effekter. Folk kan godt lide tanken om, at tingene får nyt liv på museet," siger Anna Wowk Vestergaard.

Tre butikker

To af de fem butikker i 2014-gaden kommer til at invitere besøgende ind for at 'smage på historien’.

"Den ene bliver et pizzeria. Pizza er jo vores smørrebrød anno 2014. Med pizzeriaet illustrerer vi, hvordan det er blevet mainstream at spise på gaden, samtidig med at vi skaber en genkendelig smagsoplevelse hos vores gæster. Den anden butik bliver en luksus isbutik, hvor vi forestiller os, der skal være brunt papir i ruderne om vinteren med en opfordring til at købe isen på nettet. På den måde får vi også introduceret nethandlen," forklarer Anna Wowk Vestergaard.

"Herudover kommer der tre facadebutikker. En 7eleven som er med til at fortæller dagligvarehandlens historie. Og et solcenter. Solcentret er et eksempel på noget, der fylder meget i en tid, og så stort set forsvinder. Fuldstændig som i 1974, hvor der var røg alle vegne - også indenfor i lejligheder og på arbejdspladser," fortsætter hun.

Den sidste butik på den nye gade bliver en kombineret bank og ejendomsmægler.

"Rigtig mange filialer lukkede i 2014, da mere og mere sker via nettet - derfor en bank. Og ejendomsmægleren giver os mulighed for via ejendomsannoncer at illustrere villaer og parcelhuse fra den tid, som vi ellers ikke har plads til," fortæller Anna Wowk Vestergaard.

Den nye 2014-gade skal ligge ved den nuværende pavillon-indgang ned mod Ceres krydset.

"2014-gaden kommer til at ligge på Dronning Margretes gade, som ligesom kommer til at lukke området med de forskellige bydele af og slutte ringen. Eller i dette tilfælde: karréen."