Trafikforholdene i Lystrup under stigende pres

Fællesrådsformand kan ikke se fremtidige forbedringer af kollektiv trafik

Af
Af Kim Skovrup Andersen

”Ingen udsigt til forbedring af trafikforholdene i Lystrup området – tværtimod!”
Det er konklusionen hos formanden for Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, Flemming Larsen, efter en gennemgang af forslag til kollektiv trafikplan 2017 og blandt andet forslag til lokalplan for den nye by Nye.
“Vi havde set frem til en væsentlig forbedring af den kollektive trafik med etableringen af Letbanen i foråret 2017,” siger Flemming Larsen og fortsætter:
“Det er ærgerligt, at en så stor satsning på omlægning af den kollektive trafik ikke kan opleves som en forbedring. Tværtimod vil den kollektive trafik i området ikke blive bedre og det vestlige område, specielt Elev, vil opleve en stærk forringelse. Hvor der tidligere fra Elev og Elsted har været hyppige busafgange til centrum, vil der fremover kun være maksimalt to afgange i timen med busserne, der oven i købet kun vil køre til Lystrup Station, hvor passagererne skal skifte til blandt andet Letbanen.
Ifølge Larsen lever den planlagte hyppighed på Letbanen slet ikke op til det, der var blevet stillet i udsigt. Der bliver ganske vist fire afgange i timen mod Aarhus midtby fra Lystrup Station, men afgangene vil være fordelt med to afgange med tre minutters mellemrum hver halve time. Altså en hyppighed som i dag.
“Det er svært at se, at disse planer kan flytte mange passagerer fra biler over i den kollektive trafik, men måske vil forringelserne for biltrafikken i området så kunne flytte nogen,” siger formanden.

Lange bilkøer

Ændringen til letbanetoget gør det muligt, at de nuværende bomanlæg vil kunne erstattes med trafiklys. Trafiklys kan bedre sikre, at letbanetogene indpasses i den øvrige trafik. Men den mulighed er valgt fra. Lystrupområdet skal derfor fortsat kæmpe med lange bilkøer, hver gang bommene går ned for at lade Letbanen passerer.
Endnu værre er det, at planerne for trafikstrukturen for den kommende by Nye betyder, at beboerne fra Elev, der i bil vil frem til motorvejen, i fremtiden skal snegle sig igennem snoede boligveje i det nye tæt bebyggede område i Nye, for så at komme frem til den i forvejen overbelastede rundkørsel ved Djurslandsmotorvejen. Den nuværende Høvej, der kunne fungere som aflastning og omfartsvej af Nye, vil blive nedlagt. Det sidste fremgår af forslag til lokalplan for første etape af Nye. Forslaget er sendt i offentlig høring med høringsfrist 13. april.

Åbent informationsmøde

Aarhus Kommune inviterer til Åbent Hus om lokalplanen for Nyes første etape lørdag 12. marts i Elev Sognehus. Hr vil der være mulighed for at stille spørgsmål til planlægningen af den kommende bys første etape. Byudviklere fra Tækker Group vil være repræsenteret på dagen med flere stande om realisering af planerne.
Da der er begrænset plads i sognehuset, er der adgang i intervaller med en time. Derfor skal interesserede tilmelde sig åbent hus-arrangementet enten klokken 11, 12 eller 13. Tilmelding kan ske til Aarhus Kommunes Planafdeling på plan@mtm.aarhus.dk senest 10. marts.

null

Publiceret 08 March 2016 07:00

SENESTE TV