Letbanen vokser fra nord mod midt:

Kørestrømsmaster på vej

Arbejdet med at etablere fundamenter til letbanens kørestrømsmaster rykker nu ind i det aarhusianske gadebillede

Af
Af Kim Skovrup Andersen

Aarhus Letbane er gået ind i en ny fase, efter arbejdet med at etablere kørestrøm rykkede ind i det aarhusianske bybillede i den forgangne uge.
Det skete onsdag 6. januar, hvor arbejdet med at lave fundamenter til letbanens kørestrømsmaster blev indledt på Randersvej mellem Ringgaden og Nehrus Allé i det nordlige Aarhus.
I løbet af efteråret har Aarhus Letbane udført det samme arbejde mellem Lystrup og Lisbjerg, men det er første gang, at pælefunderingen udføres centralt i Aarhus.
Fundamenterne er udformet som betonpæle, der alt efter behov skal bankes mellem 3,5 og 5,5 meter ned i jorden. Det sker med en pælefunderingsmaskine, der banker pælene i jorden ved hjælp af en tung vægt. Betonpælene udgør fundamentet for de otte meter høje master, der efterfølgende monteres og bærer kørestrømsledningerne til letbanetogene.
Pælefunderingsmaskinen kan ramme op til to betonpæle i jorden i timen. Da fundamenterne placeres med 25 meters mellemrum, vil pælefunderingsmaskinen bevæge sig relativt hurtigt gennem Randersvej.

Medfører støj

“Når betonfundamenterne bankes i jorden, medfører det nogen støj og vibrationer. Betonpælene skal dog kun få meter ned i jorden, og da rammemaskinen samtidig bevæger sig op til et par hundrede meter om dagen, vil generne være kortvarige for de berørte naboer," forklarer Jørgen Hansen, der er anlægschef i Aarhus Letbane I/S, i en pressemeddelelse.
Arbejdet forventes ikke at medføre markante gener for trafikanterne, da det udføres midt i letbanesporet, der i forvejen er afspærret for den øvrige trafik.
Pælefunderingen udføres på hverdage i tidsrummet mellem klokken 7 og 18 og forventes afsluttet sidst i januar. Herefter fortsætter pælefunderingen på strækningen fra krydset Randersvej/Nehrus Allé ved Danmarks Radio og videre ad Nehrus Allé og Olof Palmes Allé frem til Brendstrupgaardsvej.

null

Publiceret 13 January 2016 12:00

SENESTE TV