Astrid Pedersen er aktiv i klimabevægelsen i Aarhus og er selv meget klimabevidst i sin hverdag.

Astrid Pedersen er aktiv i klimabevægelsen i Aarhus og er selv meget klimabevidst i sin hverdag.

Borger spørger politikerne:

Hvad vil I gøre for klimaet?

70-årige Astrid Pedersen er aktiv i kampen for miljøet

Af
Trille Skøtt-Jensen

FV 19 Astrid Pedersen står gerne forrest, når magthaverne skal råbes op for at tage et ansvar for klimaforandringerne. Hun er meget nervøs for hvilket klima, hun efterlader til sine børn og fem børnebørn. Derfor har hun engageret sig helhjertet i både Bedsteforældrenes Klimademonstration og i aktionsgruppen Extinction Rebellion.

"Jeg har selv med åbne øjne sat to børn i verden, og nu har de også fået børn. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis man skal forestille sig en udvikling, på samme måde som fra da jeg var lille og så til nu, så kan jeg slet ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre?” fortæller Astrid.

Derfor spørger hun ind til politikernes ambitioner på klimaområdet.

Katrine Robsøe Radikale Venstre og Camilla Fabricius Socialdemokratiet svarer på spørgsmål om klimapolitik

Katrine Robsøe Radikale Venstre og Camilla Fabricius Socialdemokratiet svarer på spørgsmål om klimapolitik

Spørgsmål fra Astrid Pedersen

Hvilke er de vigtigste indsatsområder, som du vil sætte ind på for at afbøde klimakatastrofen?

Svar fra Katrine Robsøe Radikale Venstre

"Tre af de vigtigste ting, vi kan gøre for klimaet, er at sørge for, at der kommer en million elbiler på vejene, udtage den dårligste tredjedel af landbrugsjorden så det kan beplantes og binde CO2. Alt dette skal følges op med markante investeringer i forskning. Kun igennem forskning og udvikling af nye innovative løsninger kan denne globale krise afværges."

Svar fra Camilla Fabricius Socialdemokratiet

"Jeg tror, vi især skal sætte ind på byggeri, transport og fødevarer. Vi skal i langt højere grad til at bygge i cirkulære materialer, for eksempel i træ, end vi gør i dag. Derudover skal en styrkelse af den kollektive trafik gøre det mere attraktivt at tage toget fremfor bilen eller flyet. Generelt er det bydende nødvendigt, at vi får flyttet en stor del af transporten over i kollektiv trafik. Som tredje indsatsområde er det vigtigt, at vi tænker nyt i forhold til fødevaretyper, herunder plantebaseret kost. Vi skal sikre mere forskning i grønne fødevarer, for eksempel produktion af flerårigt proteingræs. Herunder skal landbruget selvfølgelig også optimeres i en grøn retning."

Spørgsmål fra Astrid Pedersen

Hvordan kan Danmark nå at omstille sig så radikalt, at vi kan nå at reducere CO2 til 0 procent før 2050?

Svar fra Camilla Fabricius Socialdemokratiet

"Landbruget og transporten er to enormt afgørende områder. I forhold til transport er det i mine øjne afgørende, at vi, hvis en ny Kattegatbro opføres, får tænkt togtrafik med ind, så vi ikke forpasser en gylden mulighed for virkelig at gøre toget til en attraktiv rejseform på tværs af landet."

Svar fra Katrine Robsøe Radikale Venstre

"Vi skal være netto-nuludledere allerede i 2045. En klimalov er et rigtig godt redskab til at sikre, at det sker. Der er brug for forpligtende aftaler, som sikrer, at Danmark når i mål uagtet hvem, som sidder i regeringen. Helt konkret kan tre ekstra havvindmølleparker være medvirkende til, at en endnu større del af el-nettet omlægges til bæredygtig energi."

Publiceret 04 June 2019 16:00

SENESTE TV

Galleri-rundtur i Aarhus

Galerie Møller Witt

Det er ved at være sidste chance for at se Jes Fomsgaards soloudstilling på Galerie Møller Witt. Fomsgaard har tidligere bidraget til udsmykningen af iNano Instituttet Aarhus Universitet. Udstillingen 'Artificiel Move' er åben til 26. juni og viser en række malerier med fokus bl.a. på kompleksiteten og bevægelsen i de mange forskellige rum, mennesker er en del af.

Galerie Møller Witt, Christiansgade 18, Aarhus C.

Galleri Gallo

De to kunstnere Louise Volsted Pedersen og Ulf Larsen udstiller for tiden på Galleri Gallo. Ulf Larsen har tidligere lavet naturmalerier, men efterhånden er det mere motiver fra byen og tegninger af jazzmusikere live, han har kastet sig over. Louise Volsted Pedersen eksperimenterer med udtryk, linje og former og henter inspiration bl.a. i naturen, blade og egne fotografier. Udstillingen kan ses til 19. juni.

Galleri Gallo, Nørre Allé 86, Aarhus C.

Galleri Profilen

180 ukendte værker af Hans Horn, hvis liv som soldat under 2. verdenskrig er beskrevet i Tom Buk-Swientys bog 'Det ensomme hjerte', udstilles på Galleri Profilen til 27. juni. Værkerne, der ikke har været udstillet før, viser bl.a. akvareller af blomster, landskaber, satiriske religiøse billeder og stærke traumatiske malerier om krigen.

Galleri Profilen, Grønnegade 93, Aarhus C.

Keller-Arlund – temporary art

Udstillingsstedet Keller-Arlund viser til 20. juni malerier af Vibeke Jensen, der har rum som gennemgående motiv. Kunstneren bruger en teknik, hvor hun 'prikker' sine motiver op og binder dem sammen med flader og plamager, så de tilsammen danner rum.

Keller-Arlund, Peder Skrams Gade 32, Aarhus N.