Det er i boligforeningen her på Nørreport, at der er konstateret legionella i to lejligheder.

Det er i boligforeningen her på Nørreport, at der er konstateret legionella i to lejligheder.

80 dage fra smitte med legionella til badeforbud

En kvinde blev i november sidste år syg af legionella i hendes badevand. 80 dage efter udsteder boligforeningen badeforbud

Af
Trille Skøtt-Jensen

En kvinde har pådraget sig en svær lungebetændelse forårsaget af legionella, der var i badevandet i hendes bruser. Kvinden bor i Arbejdernes Andels Boligforening afdeling 74 på Nørreport. Efterfølgende er der også fundet legionella i en bruseslange i en ubeboet lejlighed, og det fik onsdag boligforeningen til at udstede et badeforbud til lejerne i 66 ud af de 98 lejemål i foreningen.

"Når vi har fundet det både i kvindens lejlighed og i en lejlighed mere, så var vi nødt til at sige: nu skal I lige passe på jer selv, og derfor udsteder vi et badeforbud," fortæller projektleder Morten Strunge fra Arbejdernes Andels Boligforening.

Foreningen sætter i stedet en badevogn op, så beboerne kan få brusebad, indtil vandsystemet bliver frikendt for legionella. 22 lejligheder er allerede frikendt.

Lungebetændelse forårsaget af legionella kan være farlig og kan medføre døden. Men for raske mennesker, er det ikke en stor trussel.

"For almindelige raske mennesker er legionella ikke farlig. Men hvis man er gammel eller har nedsat immunforsvar, så kan legionella give lungebetændelse, når man indånder bakterierne fra vandet," forklarer projektlederen.

Legionella smitter ikke fra person til person. Den smitter kun igennem forstøvet vand.

Blev syg i november

Kvinden er udskrevet igen, og det var hende selv, der kunne fortælle en ejendomsfunktonær, at hun havde været indlagt med lungebetændelse forårsaget af legionella.

"Og der gik vi så allerede i gang med at undersøge vandet," siger Morten Strunge.

Kort tid efter fik boligforeningen en henvendelse fra kommunen, der pålagde den at undersøge vandet. Kommunen blev kontaktet af fra Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægen), da man vidste, at en kvinde var blevet smittet med legionella, formentlig fra vandet i hendes lejlighed i Arbejderens Andels Boligforening.

Fra smitte til forbud

Den 26. november fandt man ud af, at kvinden var blevet smittet med legionella. Men på daværende tidspunkt kendte man ikke til smittekilden, og der er lang vej, fra smitten er konstateret, til man ved, om andre skal advares. Det fortæller overlæge hos Styrelsen for Patientsikkerhed Anne Hempel.

Hun forklarer, at det ikke er usædvanligt, at der går næsten 3 måneder fra kvinden konstateres smittet til boligforeningen finder ud af, de må give et egentlig badeforbud for beboernes egen sikkerheds skyld.

"Når vi får besked fra sygehuset om, at de har en patient med - i det her tilfælde - legionella, så skal vi først have fat i patienten, og dernæst skal vi finde ud af, hvor hun mest sandsynligt er blevet smittet. Det kan være kompliceret at finde ud af," fortæller overlægen.

I tilfældet med kvinden fra boligforeningen, blev styrelsen klar over, at hun højst sandsynligt var blevet smittet via vand fra hendes egen lejlighed.

"Men vi kan ikke vide det med sikkerhed, før vandet er blevet undersøgt," siger overlæge Anne Hempel.

Styrelsen for Patientsikkerhed kontakter herefter Aarhus Kommune, som har ansvar for, at ejeren af bygningen bliver underrettet, så de kan lave undersøgelsen for legionella.

Hos Aarhus Kommune modtager man beskeden om mulig legionella i lejligheden, hvor kvinden bor fra embedslægen, og man ringer derfor til boligforeningen. Den 16. januar følger kommunen op med et brev til boligforeningen om, at de skal anbefale deres lejere, at lade være med at tage bad. Desuden pålægger de boligforeningen at undersøge den eventuelle smittekilde – vandet.

Boligforeningen sender den 20. januar brev ud til de beboere, der bor i samme bygning som kvinden, om mulig legionella, og de anbefaler beboerne med nedsat immunforsvar at lade være med at tage brusebad. .

Den 4. februar konstateres det, at der er legionella i kvindens lejlighed. Det får boligforeningen til at sende brev ud til alle beboere i afdelingen om situationen.

Vandprøver bliver samlet ind fra lejligheder, og analysen af de vandprøver kan tage op til 13 arbejdsdage at få svar på.

Den 12. februar sender de igen brev ud til lejerne om, at 22 lejligheder - fra nummer 65-87 - er frikendt for legionella. De anbefaler fortsat folk med nedsat immunforsvar at undgå brusebade.

Onsdag den 13. februar konstateres det, at der også har været legionella i en badeslange i en ubeboet lejlighed.

Samme dag sender boligforeningen ny skrivelse ud til beboerne - nu med et forbud mod at bade. Samme dag bestiller boligforeningen en stor badevogn, som beboerne i stedet kan tage bad i.

Boligforeningen forventer, at de sidste vandrapporter kommer ind i næste uge, og man vil derefter komme med en status.

FAKTA

Legionella bakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med Legionella. Idet mange forskellige vandanlæg kan sprede forstøvet vand er der flere mulige smittekilder, men brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme.

For at undgå vækst af Legionella i et vandsystem, er det vigtigt, at det kolde vand er under 20 °C, at det varme vand mindst er 50 °C, og at varmt og koldt vand først blandes, lige når det skal bruges. Vand, der har lange opholdstider ved temperaturer mellem 20 og 50 °C (fx spa-bade), og som kommer i kontakt med mennesker, skal behandles med stoffer (biocider), der hindrer vækst af bakterier.

Legionærsyge rammer specielt ældre og svækkede personer og omtrent dobbelt så hyppigt for mænd som for kvinder. I Danmark bliver der normalt påvist mellem 100 og 150 sygdomstilfælde om året. I årene 2014 og 2015 er der med 150 – 200 tilfælde om året påvist et højere antal end normalt. Der er foreløbigt ikke nogen forklaring på dette øgede antal, som kan være et tilfældigt udsving.

Ud over lungebetændelse kan Legionella også give en mildere influenzalignende sygdom, der kaldes Pontiac feber. Sygdommen kræver ingen behandling, men er sandsynligvis langt mere almindelig end legionærsygdom. I modsætning til legionærsygdom er alle uanset køn og alder lige modtagelige for at få Pontiac feber.

Kilde: Statens Serum Institut

Publiceret 15 February 2019 10:46

SENESTE TV