På hjørnet af Sandkåsvej og Herredsvej er der planer om 136 ungdomsboliger og tilsvarende øget mængde trafik forbi Lokalcenter Toftegården.

På hjørnet af Sandkåsvej og Herredsvej er der planer om 136 ungdomsboliger og tilsvarende øget mængde trafik forbi Lokalcenter Toftegården.

Beboere på Sandkåsvej i opråb:

“En håbløs hovsa-løsning”

Nyt boligbyggeri på Sandkåsvej vil øge trafikmængde på ellers stille vej, som mange ældre hver dag krydser

Af
Louise Nyvang Burmeister

Planen om at bygge ungdomsboliger på Sandkåsvej får de nuværende beboere på vejen til at rynke panden.

Der kommer nemlig ikke en ny vej til boligerne, men blot en øget mængde trafik på den blinde del af Sandkåsvej, som brugerne af Lokalcenter Toftegården dagligt krydser.

Brugerne er ældre mennesker, mange dårligt gående og dårligt seende.

LÆS OGSÅ: Hasle-boliger: Kritik får kommunen til at gå fra fem til tre etager

Inger Bak, der bor på Sandkåsvej nr 37, har samlet underskrifter blandt sine naboer for at opponere mod de kommenede trafikale forhold.

“At de vil bygge så mange boliger her, det må vi jo acceptere, men vejen er jeg virkelig bekymret for. For det bliver en meget trafikeret vej at krydse,” siger Inger Bak.

Boligorganisationen AlmenBo Aarhus har planer om at bygge 136 ungdomsboliger på grunden, hvor der tidligere lå et plejehjem.

"Helt håbløs løsning"

Inden byggeriet kan gå i gang, skal den nye lokalplan dog endeligt godkendes i byrådet.

Under den indledende behandling stillede de Radikale og Dansk Folkeparti spørgsmål til den kommende trafiksikkerhed.

Det udmøntede sig i et svar fra forvaltningen, hvor man erkender, at oversigtsforholdene på vejen ikke er gode, og man vil derfor etablere vejbump og et fortov for at sænke hastigheden på vejen og for at forbedre fodgængernes mulighed for at krydse vejen.

Det mener Inger Bak dog ikke vil være tilstrækkeligt.

“Det er en hovsa-løsning. Helt håbløst det her. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan etablere en vej fra den første del Sandkåsvej,” siger Inger Bak.

LÆS OGSÅ: Nyt lokalcenter i Hasle: Toftegården savner aktiviteter

Men ifølge Teknik og Miljø vil en sådan vejadgang 'kunne forringe trafikafviklingen i krydset ved Herredsvej'. Forvaltningen skønner, at det nye byggeri vil medføre trafik i størrelsesordenen 150-190 ture pr. døgn, hvilket 'uden problemer kan afvikles med den eksisterende vejadgang'. 

"Fuldt forsvarlig løsning"

Ango Winther (S), der er medlem af Teknisk Udvalg, mener, at den løsning, forvaltningen foreslår, godt kan bruges.

“Det er en fuldt forsvarlig løsning, som embedsmændene kommer med,” siger han. 

Kan du forstå, hvis dårligt gående ældre beboere i området er bekymrede for, om vejen fremover vil føles sikker at krydse?

“Jo, det er også rigtigt, men jeg synes også, det er det, vi prøver at gøre. Jeg synes, vi efterkommer deres ønsker.” 

Hvad siger du til, at flere beboere er bekymrede for, om man fremover vil undlade at bruge sundhedshuset og i lige så stort omfang som tidligere?

“Det tror jeg simpelthen ikke på. Så mange biler er det jo ikke heller,” siger Ango Winther.

Jette Skive (DF) der var fortaler for en ny vejadgang til Sandkåsvej, skriver til Lokalavisen på sms, at ”der ikke var flertal for den løsning, Magistraten for Sundhed og Omsorg håbede på. Men jeg accepterer, at et enigt udvalg peger på en alternativ løsning. Den løsning er trafiksikker for gangbesværede, men jeg er meget stor modstander af bump”.

Sagen skal endeligt vedtages på byrådsmødet 4.april.

Publiceret 25 March 2018 09:30

SENESTE TV