Officielt:

Aarhus-borgmester er ny formand for KL

Jacob Bundsgaard (S) overtager formandsposten i Kommunernes Landsforening

Det har i lang tid været kendt, at Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), med største sandsynlighed skulle overtage formandsposten for Kommunernes Landsforening (KL).
 
Torsdag eftermiddag blev det officielt, da den nye bestyrelse konstituerede sig, og Bundsgaard blev valgt uden modkandidat.
 
Allerede kort efter kommunalvalget i november afslørede socialdemokraten, at han ville gå efter formandsposten, som han nu har overtaget efter Kalundborgs borgmester Martin Damm (V), der er ny næstformand.
 
 
Den nye post indbringer Bundsgaard et honorar på 539.257 kroner om året. 
 
"Det er et stærkt hold, vores medlemmer har valgt til KL's bestyrelse, og jeg glæder mig til at stå i spidsen sammen med Martin. Vi vil i den kommende periode fortsætte med at have stort fokus på en stærkere og tættere inddragelse af vores medlemmer. KL's adelsmærke er at få bragt virkeligheden ind på Christiansborg – i de politiske debatter og i forhandlingslokalerne. For det er kendskabet til virkeligheden – til borgernes og virksomhedernes udfordringer og behov og til de benspænd og forhindringer, kommunalbestyrelser oplever, der kan give os adgang til at præge udviklingen af velfærdssamfundet," siger Jacob Bundsgaard til KL's hjemmeside.
Også i et af KL's otte udvalg er Aarhus repræsenteret.

LÆS OGSÅ: Skive i hård kritik af KL - nu er hun velbetalt udvalgsformand: "Jeg er ikke til fals for penge"

Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive (DF), er udpeget som formand for Sundheds- og Ældreudvalget.

"Kommunerne har i for lang tid fokuseret for meget på effektiviseringer og besparelser på sundheds- og ældreområdet. I vores iver for at mindske stigende, ustyrlige udgifter har vi fjernet os for langt fra, hvordan folk og især ældre ellers får mulighed for at leve livet godt. Vores mantra bør være, at vi skal have mere magt tilbage til borgerne og til ældre mennesker," siger Skive i en pressemeddelelse.

Hun mener, at Aarhus nu står stærkere end nogensinde i KL.

"Selv ikke under Thorkild Simonsen har Aarhus stået så stærkt i KL. Begge fløje er repræsenteret, og jeg håber, at det skaber en endnu bedre service og velfærd til danskerne."

Medlemmerne af KL's formandskab:

  • Formand Jacob Bundsgaard (A), Aarhus Kommune
  • Næstformand Martin Damm (V), Kalundborg Kommune
  • Jørn Pedersen (V), Kolding Kommune
  • Frank Jensen (A), Københavns Kommune
  • Tonni Hansen (F), Langeland Kommune

Publiceret 08 March 2018 18:00

SENESTE TV

Præsteklumme:

Livstræets krone

præsteklumme En af de meget populære sange ved vores morgensang med eleverne fra Lystrup Skole er 'Livstræets krone'. Den appellerer umiddelbart til børn og unge mennesker. Men den bliver også jævnligt bragt i forslag for eksempel til dåbsgudstjenester og konfirmationer. Det er da også en dejlig, livsbekræftende sang, der sunget første gang ved indvielsen af et stort billedtæppe på Silkeborg Højskole. Tekst og melodi blev skrevet af to lærere på Højskolen, Erik Lindebjerg og Hans Holm. Sangen har et herligt refræn:

Lad dem lege i livstræets krone,

lad dem føle, at livet er stort,

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.

Hvem vil ikke gerne lege i livstræets krone og føle, at livet er stort, når der er så meget andet, der kan trykke mennesker ned og gøre os til slaver af job og tid? Mon ikke alle drømmer om blå horisonter og en strålende lys himmelhvælving? Det poetiske sprog skaber billeder, som vi forbinder os til med følelser og håb.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn

Men det rationelle sprog taler anderledes realistisk og nøgternt om de kendsgerninger, der ikke er til at komme uden om. Jeg har lige været til et foredrag med meteorologen Mikael Jarnvig om 'Klima og kærlighed', hvor det rationelle sprog især blev taget i brug. De var nemlig mange kolde og alarmerende facts i det foredrag. Men klimaet kan vi ikke alene forholde os til med vores fornuft. De store spørgsmål involverer også vores følelser. Vi må have kærligheden med.

Præsteklumme: At blive set

I sit foredrag refererede Mikael Jarnvig en tale om klimaet, som Barack Obama holdt som USA's præsident i 2015. I sin tale sagde Obama følgende: ”De menneskelige aktiviteter er skyld i store klimaændringer. I de senere år har vi set usædvanligt stærke storme, lange perioder med tørke, kraftige skovbrande og voldsomme oversvømmelser. Indlandsisen smelter så hurtigt, at National Geograhic hele tiden må ændre deres kort. Vi er den første generation til at føle, hvor alvorlige klimaændringerne er – og vi er den sidste generation, der kan nå at gøre noget ved det.”

Det er meget alvorlig tale, som nok kan gøre en og anden desillusioneret. Men det er også en tale, som holder mennesket fast på det ansvar, vi er blevet betroet, som Guds skabninger og forvaltere af klodens vand, luft, jord – ja, hele den rige natur, som vi er indfældet i og afhængig af.

Og her er det så, at kærligheden kommer ind. Kærligheden til den blå planet, der er vores fælles hjem. Vi må tage ansvaret på os af kærlighed til vore medmennesker rundt om på hele kloden, såvel som til vore egne børn og børnebørn. Vi kan ikke være ligeglade og bare bruge løs, som om der var uanede ressourcer, og som om vores 'brug-og-smid-væk' mentalitet er uden konsekvenser. Vi skal lytte til fornuft og bruge både hjerte og forstand. Og det skal vi gøre, for at vore efterkommere også kan synge med på sangen om legen i livstræets krone, der får os til at føle, at livet er vidunderligt stort.