Hjælp til personer med stress, angst og depression

DGI-projekt i Østjylland skal hjælpe til et bedre liv med motion, natur og fællesskab

DGI Østjylland søsætter et nyt projekt, der skal hjælpe personer med stress, angst og depression til et bedre liv.
Det skal ske gennem motion i naturen i fællesskab med andre i lokale idrætsforeninger, oplyser DGI Østjylland i en pressemeddelelse.
"Studier viser, at symptomer mindskes, ressourcer øges og det almene velbefindende bedres ved fysisk aktivitet. Naturen mindsker stresshormonproduktion, skaber en skøn ro og øger sansepåvirkningen i en positiv retning. Derfor giver det god mening at kombinere motion og natur," siger Linn Trentel Busch, programansvarlig for sundhed hos DGI Østjylland.
Hun har været med til at udvikle projektet, hvor også fællesskab spiller en afgørende rolle.
"At være en del af et forpligtende foreningsfællesskab og ikke bare være patient i et behandlerforhold øger menneskets selvfølelse og meningsfuldhed og øger chancerne for at forblive fysisk aktiv. Derfor spiller foreningslivet en stor og vigtig rolle," fortæller Linn Trentel Busch.

Foto: Bent Nielsen

Foto: Bent Nielsen

På hold med andre motionister

Det er meningen, at personerne med ondt i livet skal deltage på hold med andre motionister.
"Der er tale om almindelige foreningshold for alle, hvor undervisningen blot tager hensyn til folk, der har det svært. Det skaber tryghed for både deltager og instruktør, at man tager visse forholdsregler," siger Linn Trentel Busch.
I første omgang er planen at involvere otte foreninger i de fire østjyske kommuner Favrskov, Odder, Syddjurs og Aarhus som skal tilbyde naturtræning mindst en gang om ugen.
"Vores håb er, at mindst 96 personer med stress, angst eller depression deltager på et af de lokale motionshold. Halvdelen af disse skal gerne have oplevet en positiv ændring i trivsel målt efter kvalitative interviews," siger Linn Trentel Busch fra DGI Østjylland.

Formålet for foreningerne

En anden dimension i projektet er, at de deltagende foreninger også oplever, at de har fået udviklet deres foreningstilbud, styrket samarbejdet med deres lokale kommune og ikke mindst fået nye medlemmer fra nye målgrupper.
"Vi håber, at alle otte foreninger oplever, at de får nye og brugbare redskaber til at modtage og fastholde mennesker, der har stress, angst eller depression. Der er nemlig meget at hente for begge parter, hvis vi åbner foreningslivet op mod denne målgruppe. Og så har vi også en stor forhåbning om at udvikle og støtte op om en brobygning mellem forening og kommune, så borgerne henvises og udsluses fra aktivitetstilbud i kommunalt regi til at være aktive på et foreningshold."
Projektet hedder 'Naturtræning – Tryg i natur, motion og forening'. Hvis det går godt, tænker DGI Østjylland at udbrede konceptet til hele landet i 2019 med involvering af landsorganisationen.
jr
 

Naturtræning – Tryg i natur, motion og forening

Projektet iværksættes med støtte fra TrygFonden (to millioner kroner), Psykiatrifonden, Aarhus Universitet og DGI Østjylland.

Projektet afvikles i første omgang i fire kommuner – Favrskov, Odder, Syddjurs og Aarhus – med deltagelse af otte lokale idrætsforeninger.

Projektet har følgende målsætninger:
Uddannelse af mindst 16 instruktører – to fra hver idrætsforening
Mindst 96 personer med stress, angst eller depression deltager i tilbuddet
Minimum 50 procent af deltagerne oplever en positiv ændring i deres trivsel
Mindst 60 procent af deltagerne bliver opmærksomme på tilbuddet gennem kom-munale brobyggernetværk
Alle otte foreninger oplever at have fået nye og brugbare redskabet til at modtage og fastholde mennesker med stress, angst eller depression
Bygge bro mellem forening og kommune, så borgere overgår til foreningstilbud, når de færdige med deres kommunale aktivitetstilbud/behandlingsforløb

Projektet afvikles fra 1. januar 2018 – 30. marts 2019.

Projektet er en videreudvikling af 'Ud i naturen – Ind i livet', som ligeledes var støttet af TrygFonden. Dette projekt omhandlede træning i naturen for mennesker med kroniske somatiske sygdomme.

Foreninger, der vil høre mere om projektet, eller har interesse i at deltage, er meget velkomne til allerede nu at tage kontakt til Linn Trentel Busch fra DGI Østjylland på telefon 4272 1322 eller linn.trentel.busch@dgi.dk for mere information

Kilde: DGI Østjylland

 

Publiceret 05 December 2017 21:00

SENESTE TV