Gellerupparken er fortsat at finde på ghettolisten. Arkivfoto.

Gellerupparken er fortsat at finde på ghettolisten. Arkivfoto.

Ny ghettoliste:

Aarhus har fortsat tre områder på

Transport- og Bygningsministeriet har netop offentliggjort den nye ghettoliste. 22 områder er på. Aarhus står for tre af dem

22 boligområder er med på årets ghettoliste. Det er tre færre end sidste år og samtidig det laveste antal siden listen blev indført tilbage i 2010. For Aarhus er listen dog uændret i forhold til sidste år. Byen er nemlig fortsat repræsenteret med tre områder.
Bispehaven, Skovgårdsparken og Gellerupparken/Toveshøj er således stadigvæk at finde på listen.
Skokgårdsparven kom på ghettolisten sidste år, og dengang fik det kritik fra boligområdets beboere, at området blev kategoriseres som en ghetto. 
De fem kriterier, som listen udarbejdes efter, handler om beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet, andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund, kriminalitetesniveau, uddannelsesniveau og indkomst.
Boligminister Ole Birk Olesen glæser sig over, at der på landsplan er tre færre boligområder på listen i forhold til sidste år, men fortæller samtidig, at der fortsat arbejdes på at nedbringe antallet af ghettoområder. 
"Regeringen ønsker at sætte turbo på arbejdet med at nedbringe antallet af ghettoområder. Vi skal have nogle mere effektive redskaber til at ændre  beboersammensætningen. Det vil vi prioritere, når der næste år skal indgås en ny aftale om Landsbyggefondens midler," siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.
jwh

De 5 kriterier er:

  1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).
  2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
  3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).
  4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 18-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Publiceret 01 December 2017 10:15

SENESTE TV