Hvad skal der ske med pengene i Aarhus? Her er rød bloks svar

Lokalavisen Aarhus sætter fokus på, hvad der er vigtigst for byens politikere, når de går til budgetforhandlinger

Af
Camilla Olesen

Budgetforhandlinger. Ikke ligefrem et ord, der oser af spræl, men ikke desto mindre er det vigtigt at vide, hvordan pengene i kommunen bliver fordelt.
14. september går politikerne til første forhandling omkring byens kommende budget. I det budgetforslag borgmester Jacob Bundsgaard (S) er kommet med, er der 42 millioner kroner, som byrådet kan 'lege' med, hvis de altså godkender hans oplæg. Hvis ikke de gør det, så skal der flyttes rundt på nogle poster.
Her bringer Lokalavisen Aarhus et overblik over den røde fløjs vigtigste fokusområder, når politikerne går til forhandlingsbordet. I næste uge kan du læse om de blå politikeres holdninger.

Thomas Medom, rådmand og politisk leder af SF:

“Vores absolut vigtigste prioritering er, at der skal ansættes flere til velfærdsdelen, så der kommer flere pædagoger til dagsinstitutioner, mere plejehjemspersonale og flere til de socialt udsatte. I borgmesterens udspil er der meget fokus på asfalt og lufthavnen, og jeg forstår ikke, hvorfor der skal afsættes fem millioner kroner til international branding af vores by. Derudover vil vi kæmpe for at få genoprettet naturvejleder-stillingen, da vi mener, at det har stor værdi for mange borgere. Derudover vil vi arbejde for at få flere overnatningspladser til de hjemløse, så de også i fremtiden har en seng at sove i om natten.”

Thomas Medom.

Thomas Medom.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S):

“Vi er jo i en rivende udvikling og bliver flere og flere mennesker, og det kræver, at vi har fokus på infrastrukturen. De 42 millioner kroner, der udfra mit budget er til rådighed, vil vi bruge til at sætte fokus på en tidlig indsats hos børn og unge, der er i høj risiko for at blive tabt. Jeg vil også understrege, at jeg har en forhåbning om, at alle vil være med til målstregen, da det skaber det bedste, og det betyder også, at jeg er villig til at forhandle.”

Maria Sloth.

Maria Sloth.

Maria Sloth, politisk leder af Enhedslisten:

“Det allervigtigste for os er, at velfærden og miljøet får et løft. Det betyder for eksempel, at der skal være bedre normeringer i daginstitutionerne, og at vi kan fastholde ordningen med korttids-vikariater, så kontanthjælpsmodtagere, der får vikariaterne, har mulighed for at opfylde 225-timers kravet og ikke bliver trukket i penge. På miljø-siden er det vigtigt, at vi får skåret ned i borgmesterens forslag om at bruge så mange penge på asfalt. Vi vil hellere bruge dem på offentlig transport og cykelstier både i midtbyen og i oplandet, så det er nemt at komme ind til byen. Derudover vil vi arbejde for, at der kommer mere ligestilling for LGBT-folkene i Aarhus.”

Rabih Azad-Ahmad.

Rabih Azad-Ahmad.

Rabih Azad-Ahmad politisk leder af Radikale Venstre:

“Den vigtigste prioritering for os er, at vi får forbedret fagligheden i folkeskolerne, også på de udsatte skoler. Det skal ikke være afgørende, om man hedder Frederik eller Fatma - børnene skal have lige muligheder. Derudover vil vi gerne lave en bedre normering i dagsinstitutionerne, da pædagogerne i dag løber rigtig stærkt. Radikale Venstre vil også have fokus på at få nogle flere studieboliger til byen og at få skaffet midler til, at Ungdomskulturhuset kan fortsætte - også efter december, hvor midlerne ophører. Af meget lokale tiltag vi vil have fokus på, handler det blandt andet om bedre forhold for cyklisterne i Latinerkvarteret.”


Budget

Af borgmesterens budgetforslag fremgår blandt andet følgende:

Børn og unge
Der sættes gang i etableringen af en ny skole i Nye-området, og der sættes gang i forberedelsen af yderligere skoler, som vi får behov for i fremtiden. Det er for tidligt at sige, hvor de præcis skal ligge, men vi sætter gang i processen med at afdække behov og udarbejde beslutningsgrundlag.
Vi investerer samlet set over 1 milliard kroneri skoler og daginstitutioner i budgetperioden. Hertil kommer investeringerne i nye skoler.
Infrastruktur
Vi investerer massivt i ny infrastruktur – i alt over 1 mia. kr. i perioden.
Vi går i gang med at etablere Beder-Bering vejen.
Vi går i gang med at udbygge letbanen til Aarhus Ø. Derved kan vi trække på de kompetencer og erfaringer, der nu er skabt i første etape.
Vi kommer med 75 millioner kroner til Aarhus Lufthavn A/S. Investeringerne sikrer, at der gennemføres en rekonstruktion af lufthavnen, så den fremover kan understøtte Aarhusområdet og dets erhvervslivs vækst- og udviklingsmuligheder.

Publiceret 06 September 2017 11:00

Lokalavisen Aarhus nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Aarhus
SENESTE TV