Pengene er fundet:

“Bering-Bedervejen gavner hele Aarhus”

I borgmesterens forslag til budgettet for 2018-2021 er de sidste penge til Bering-Bedervejen nu på plads

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

470 millioner kroner. Så mange penge er der nu fundet til Bering-Bedervejen. Det fremgår af borgmesterens forslag til budget for 2018-2021, som i dag er blevet offentliggjort forud for de kommende budgetforhandlinger.
De mange millioner betyder, hvis forslaget ender med at blive vedtaget, at Bering-Bedervejen er fuldt finansieret og vil kunne tages i brug i 2025.
Nyheden om, at der nu er stor sandsynlighed for, at vejen bliver en realitet indenfor en relativt kort tidsramme, sender mundvigene i opadgående retning hos fællesrådsformanden i Beder-Malling.
“Det er da virkelig glædeligt nyt, at man endelig vil løfte lidt af infrastrukturen i udkants-Aarhus,” siger Jørgen Friis Bak og forklarer, at fællesrådene i Beder-Malling, Mårslet, Tranbjerg, Solbjerg og Kolt-Hasselager har samarbejdet om at få den her vej gennemført siden midt i 90'erne.
“Det her bliver godt for hele Aarhus. Skal man eksempelvis fra syd til nord, kører man gerne den direkte rute langs havnen. Det giver en hel masse gennemgangstrafik, som belaster området der. Ellers kører man måske af Ringvejen eller Ringgaden eller benytter måske Genvejen. Men alle disse steder sander trafikken også til, så Bering-Bedervejen vil aflaste hele byen. Det hjælper også alle dem, der kommer fra Odder, og som skal nord eller vest på,” siger Jørgen Friis Bak.

Krydsede fingre

I den anden ende af Bering-Bedervejen sidder Klaus Jachobsen, som er formand for Kolt-Hasselager fællesråd. Han er lige så begejstret for meldingen om, at finansieringen af omfartsvejen nu er godt på vej.
“Hvor herligt! Det var da den glædeligste nyhed, jeg har fået i dag,” lyder hans umiddelbare reaktion.
“Det har vi jo ventet på og arbejdet på i mange år. Vi har presset på for, at man først fik linjeføringen hurtigt på plads og derefter finansieringen. Så nu bliver det godt at få vejen realiseret, og den kommer virkelig til at aflaste byen,” fortsætter Klaus Jachobsen og siger slutteligt:
“Lad os nu håbe, at det bliver vedtaget.”
Samme forbehold for at tage armene helt op over hovedet, som Klaus Jachobsens sidste bemærkning bærer præg af, finder man også hos Jørgen Friis Bak, som siger:
“Det er valgår, der er store smil, og alt kan lade sig gøre. Men lad os nu se. Tilbage i 2013 var pengene til vejen også bevilget, men pludselig fandt man på andre måder at bruge pengene.”

Bering-Bedervejen kort

  • Bering-Bedervejen bliver en 12 kilometer lang tværgående forbindelse mellem Oddervej og E45.
  • Vejen er en del af en ny Ring 3 uden om Aarhus sammen med E45 og Djurslandsmotorvejen.
  • Byrådet har via tidligere beslutninger frem til 2021 afsat 148,4 millioner kroner til Bering-Bedervejen. Derudover reserveres 25 millioner kroner årligt fra 2018-2024 i mobilitets- og vejfonden MOVE. Og fra 2020 til 2024 reserveres årligt 20 millioner kroner fra infrastrukturreserven. Den samlede finansiering vil ved udgangen af 2024 være på 470,2 millioner kroner. 
  • Det forventes, at vejen vil kunne anlægges, så den er klar til ibrugtagning senest i 2025.
  • Der har været tre forskellige linjer i spil. I september sidste år faldt valget på den nordligste linje, som går tættest på det sydlige Tranbjerg og Mårslet.

Publiceret 29 August 2017 16:30

Lokalavisen Aarhus nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Aarhus
SENESTE TV