Borgermøde:

Hvordan skal Viby se ud?

Vil du høre mere om, hvad kommuneplanen betyder for udviklingen af Viby, så mød op på biblioteket 14. juni

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

I sidste uge blev et forslag til en ny kommuneplan for Aarhus Kommune sendt i høring frem til begyndelsen af september.
Planen udlægger de overordnede retningslinjer for, hvordan Aarhus skal udvikle sig de næste mange år.
I Viby Fællesråd har man forsøgt at danne sig et overblik over, hvilken betydning det får for Viby. Men det er ikke nogen nem opgave.
“Kommuneplansforslaget er en kæmpe moppedreng, og jeg tvivler på, at ret mange har læst den. Der er virkelig meget stof, og man kan ikke umiddelbart gennemskue, hvad det betyder for Viby. Vi ved, at planen er at fortætte og bygge højt. Det er vi ikke begejstrede for i fællesrådet, tør jeg roligt sige,” siger fællesrådsformand Lars Nikolajsen, som sammen med resten af fællesrådet har inviteret til borgermøde, hvor vibygenserne kan blive klogere på, hvad kommuneplanen kan få af konsekvenser for Viby.
Mødet sker 14. juni klokken 19.30 i salen på Viby Bibliotek.
Her vil planchefen i Aarhus Kommune, Niels-Peter Mohr, forklare, hvad kommuneplanen går ud på, og arkitekt i Aarhus Kommune Karin Linneberg Bæk vil fortælle, hvordan Viby vil kunne komme til at se ud i fremtiden.
“Det er primært et orienteringsmøde, hvor der kan stilles spørgsmål efterfølgende. Det er ikke tænkt som et diskussionsmøde, men det er vigtigt, at der møder nogle borgere op og giver udtryk for deres meninger, så vi som fællesråd ved, hvad vi vil i Viby. Det skal vi bruge, når vi indsender vores høringssvar,” forklarer Lars Nikolajsen.

Tæt langs Skanderborgvej

Hvis man skulle have lyst til at kaste sig ud i at læse kommuneplanen, så skal man ikke forvente at finde hele afsnit om Viby - og dog, forklarer Niels-Peter Mohr: “Man kan jo omvendt sige, at det hele handler om Viby. Hele kommuneplanen gælder jo for Viby.”
Lidt mere konkret bliver en såkaldt vækstakse beskrevet ud langs Skanderborgvej.
“Her er jo tanker om en senere etape af letbanen, så her er planen, at der skal bygges mere tæt. Vi er jo nødt til at finde plads til de 115.000 aarhusianere, som byen vokser med frem mod år 2050. Det betyder en tættere by. Vækst er en nødvendighed. Hvis vi ikke bevæger os, vælter vi som en cykel, der står stille,” fortsætter planchefen.

Publiceret 13 June 2017 09:00

SENESTE TV