Drikkevandet i Aarhus Kommune hentes i dybder på mellem 30 og 140 meter. 16.000.000.000 liter bliver det til om året, men vandet trues af gift.

Drikkevandet i Aarhus Kommune hentes i dybder på mellem 30 og 140 meter. 16.000.000.000 liter bliver det til om året, men vandet trues af gift.

Sprøjtegift i hver tredje vandboring

Aarhus Vand har lukket en halv snes boringer og garanterer, at vi ikke får farligt vand i hanerne

Af
Peter Eilertsen

Der er rester af sprøjtegifte i hver tredje vandboring i Aarhus Kommune.
Det viser tal fra Aarhus Vand.
Tallene bygger på analyser fra godt 300 offentlige og private boringer, men trods resultatet garanterer selskabet, at der ikke er gift i drikkevandet.
"Tallet betyder ikke, at en tredjedel af grundvandet ikke kan bruges som drikkevand. Vi kan måle ned til cirka en tiendedel af grænseværdierne, og vi bruger selvfølgelig de boringer, der slet ikke viser spor af giftrester," siger administrerende direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder.
Han vi ikke afvise, at man i spidsbelastninger kan pumpe fra en boring, der viser spor af gift.
"Men det vil være i spidsbelastninger, og det vil i alle tilfælde være vand, hvor spor af gift er langt under grænseværdierne og vand, som fortyndes yderligere med vand fra andre boringer, inden det når ud til forbrugerne. Et eventuelt indhold af giftstoffer er da så lavt, at det slet ikke kan måles, altså under en tiendedel af grænseværdien," siger Lars Schrøder.

Millioner til beskyttelse

"Men det er vel et problem, at I overhovedet kan spore gift i en tredjedel af alle boringer, også selv om I ikke bruger de mest belastede boringer?"
"Ja, og derfor investerer vi meget i skovrejsning og dyrkningsaftaler med landmænd, så grundvandet beskyttes bedst muligt."
"Alene i år bruger vi omkring 20 millioner kroner på at beskytte grundvandet her i Aarhus Kommune. Vi har nøje kortlagt grundvandsdepoterne og det enkelte magasins sårbarhed, og vi ser langt ud over den 300 meter zone omkring den enkelte boring, hvor vi ikke tillader nedsivning af spildevand," siger Lars Schrøder.

null

Publiceret 13 December 2012 13:36