Ny måling:

Færre østjyder føler sig trygge

Aarhus er eneste danske storby, der oplever fald i tryghed

Borgerne i Østjyllands politikreds føler sig ikke så trygge i deres hverdag, som de gjorde i 2016.

Det viser Rigspolitiets årlige tryghedsmåling for 2017.

Undersøgelsen viser, at der er sket et fald i den procentdel af borgere, der føler sig trygge, fra 92 procent i 2016 til 85,1 procent i 2016.

Noget af faldet kan skyldes, at trygheden i politikredsens største by, Aarhus, er faldet fra 92,3 procent til 81,3 procent.

Aarhus er den eneste storby i landet, der har oplevet et fald. København, Aalborg, Odense og Esbjerg er på samme niveau som i 2016. I Odense er trygheden dog lavere end i Aarhus.

Meget tyder på, at bandekonflikten, der var på sit højeste i sommeren 2017 i det vestlige Aarhus, har sat sit præg.

LÆS OGSÅ: Fartkontrollen er skruet markant ned

I Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, hvor bandekonflikten primært fandt sted, er trygheden også faldet. Målingen viser, at andelen af trygge borgere i Gellerup/Toveshøj er faldet fra 71,2 til 52,9 procent. I Bispehaven er tallet faldet fra 56,7 til 43,4 procent.

Til gengæld er tilliden til politiet hos beboerne i områderne uændret høj på henholdsvis 83,1 procent og 81,8 procent, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse..

"Med den voldsomme bandekonflikt vi så i løbet af 2017, kan jeg sagtens forstå, at flere borgere i Østjylland har følt sig mindre trygge. Men jeg glæder mig over, at tilliden til politiet fortsat er meget høj og ikke er faldet. Det viser mig, at borgerne anerkender vores indsats med at slå hårdt ned på de kriminelle bander, der har skabt utryghed i området," siger politidirektør Helle Kyndesen.

Hun forsikrer, at Østjyllands Politi vil arbejde hårdt for at skabe mere tryghed for borgerne i hele politikredsen.

"Vores hovedopgave er at skabe tryghed, så det er selvfølgelig bekymrende, når antallet af trygge borgere falder. Vi vil rigtig gerne have vendt udviklingen, og det tror jeg også, vi er godt på vej til. Der har været ro i bandekonflikten længe, og vi er i fuld gang med forskellige præventive indsatser, der gerne skulle resultere i, at borgerne i Østjylland kan føle sig trygge, for eksempel i nattelivet," siger Helle Kyndesen.

Flere initiativer

Politidirektøren understreger, at flere indsatser er iværksat - heriblandt projektet ”Tryg i Aarhus”, hvor politiet sammen med Aarhus Kommune sætter fokus på flere ting så som digital tryghed, forebyggelse af indbrud og byens natteliv. 

Også i Aarhus Vest er der initiativer i gang.

"Vi har for eksempel haft flere målrettede færdselsindsatser, fordi vi kan se, at der er for mange, der kører hensynsløst i området, og de indsatser fortsætter vi med i 2018. Derudover har vi for nyligt ansat flere forebyggelsesmedarbejdere, der skal have deres daglige gang i området. Vores politi i Aarhus Vest fortsætter med deres meget synlige arbejde i området, og så vil jeg også fremhæve det gode samarbejde, vi har med kommunen og boligforeningerne," siger Helle Kyndesen.

LÆS OGSÅ: Oversigt over alle indbrud i boliger i denne uge

I Aarhus Kommune er borgmester Jacob Bundsgaard glad for de nye indsatser.

"Vi har i Aarhus et virkeligt godt samarbejde med politiet i forbindelse med indsatser både i vores udsatte boligområder og i byen generelt. Det er klart, at når vi oplever en landsdækkende bandekonflikt, som den vi så sidste år, så påvirker det borgernes oplevelse af tryghed, ikke mindst i de områder, der har været direkte berørt," siger han og roser politiets indsats:

"Østjyllands Politis håndtering af bandekonflikten har været håndfast og yderst effektiv, og det har affødt stor opbakning og tillid til politiet. Sammen har vi fokus på at sikre, at borgerne i Aarhus fortsat oplever vores by som et trygt sted at være, og vi har derfor et godt afsæt til af genetablere trygheden."

Publiceret 26 February 2018 09:28

SENESTE TV